De 90 veimillionene til Tosenveien som forsvant

Tore Tvermo og Ørjan Moe (begge H) skriver om Tosenveien.  Foto: Simon Aldra

Debatt

For en stund tilbake fikk vi melding om at fylkespolitikerne hadde satt av 90 MNOK til utbedring av Tosenveien.  Så ble beløpet redusert til 70 MNOK fordi de samme politikerne brukte 20 MNOK på å redde linjer ved videregående skoler.

Det er mange av oss som har sett frem til utbedring av parseller med elendig standard, f.eks. strekningen Neverneskrysset til Håkaunet. Og når skulle forresten arbeidet begynne?

I tirsdagens fylkesting stilte Stig Tore Skogsholm fra Høyre dette spørsmålet: "Hvor er det blitt av de 70 MNOK som var avsatt til Tosenveien?"

Spørsmålet gikk til Svein Eggesvik fra Senterpartiet som kunne opplyse om at "innenfor gjeldende økonomiplanperiode" er ikke Tosenveien tatt inn. Finansieringen av en forbedret Tosenvei er altså borte! 

Eggesviks svar er at investeringen må spilles inn til regional transportplan og Tosenveien kan da eventuelt bli tatt inn i økonomiplanen når det er rom for det.

Før påske fikk Nordland fylkeskommune tildelt 57 MNOK ekstra fra staten, midlene skal brukes på fylkesveier i 2021.  Heller ikke innenfor denne tildelingen er det tenkt investert noe i Tosenveien, altså ingen uttelling.

Det hører også med at Tosenveien heller ikke ble tilgodesett etter at fylket fikk erstatning på 19 MNOK for raset ved Bekkevoll i april 2016.

Det oppleves som en ørkenvandring å håpe på en forbedret Tosenvei. Det vi tror er konkrete delmål viser seg å være en luftspeiling som svinner vekk for oss.

I Høyre føler vi at Brønnøy og Sør-Helgeland er holdt for narr. Det er svært skuffende at det politiske flertallet med Ap og Sp i fylkesrådet ikke står ved sine tidligere løfter om å investere tungt i Tosenveien.

Link til opptak fra møtet kan du høre her, spørsmål og svar i løpet av de første 3-4 minuttene.

Tore Tveråmo, varaordfører Brønnøy

Ørjan Moe, gruppeleder– Det overrasker meg at vi ikke har kommet lenger med Tosenveien

Magne Saltnes mener det er viktig å tenke stort og foreslår en ny trase som kan gi 1,5 mil kortere vei mellom kysten og E6.

 

Fylket trekker tilbake 20 millioner til Tosenveien

Nordland fylkeskommune trekker 20 av de lovede 90 millionene til vedlikehold av Tosenveien.

 

Tosenvei-prosjekt kan tape når VGS-linjer berges

I mai bebudet Nordland fylkeskommune en vei-milliard til prosjekter i Nordland, blant annet 90 millioner kroner til Tosenveien. Det er ikke utenkelig at prosjektet rammes.