Mitt Nordland - mi framtid

Brønnøyordfører Eilif Trælnes og en rekke andre Sp-politikere og partilagledere på Sør-Helgeland mener Brønnøysund videregående skole må få beholde TIP og byggfag og få tilbake restaurant- og matfag.   Foto: Simon Aldra

Debatt

Senterpartilagene på Sør-Helgeland ber Fylkesrådet, spesielt Ap, SV og KrF, om å vurdere skolestrukturen ved Brønnøysund videregende skole på nytt. I regionmøte i Brønnøysund mandag 16.11.20, ble man enige om å be om en ny vurdering av linjene Byggfag, og Restaurant og matfag (RM). Slik vi forstår det er TIP inne. Vi er glade for at strukturen skal gjelde i fire år, slik at vi får ro. Men samtidig er dette et svik, hvis BVS ender opp med bare fem linjer.

Sør-Helgeland dekker kommunene Vevelstad, Vega, Brønnøy, Sømna og Bindal. Bindal ligger lengst sør, og det er naturlig for elevene å søke seg til Val videregående skole i Trøndelag. For dem som velger studiespesialiserende og helsefag er Brønnøysund et naturlig valg.

Det vil det også være hvis Brønnøysund kan tilby TIP, Byggfag og RM. Alle fagene er fag som etterspørres av næringslivet i regionen. Det er kritisk mangel på snekkere i Brønnøysund. Næringslivet tilbyr nå 40 aktive lærlingkontrakter og Brønnøy kommune 20, til sammen 60 lærlingkontrakter! Det er sendt inn en høringsuttalelse fra Opplæringskontoret på Sør-Helgeland, undertegnet av alle eierbedriftene.

Skolevalg er et spørsmål om tilbud og etterspørsel, evner og interesser. Det er viktig at den enkelte ungdom finner et tilbud som passer, det er den beste måten å hindre frafall på. Ungdom er vant til å velge, derfor er det viktig at det er flere tilbud å velge mellom!

TIP er populært, her er det to fulle klasser. Søknaden til RM og Byggfag har variert noe, naturlig nok som en følge av den store usikkerheten omkring disse linjene.

Byggfag/tømrer: Vi på Sør-Helgeland finner det merkelig at det tilbys byggfag og tømrer i både i Mosjøen og på Mo, to byer der avstanden, med ny E6 og togforbindelse, gjør det mulig å dagpendle. Det gjør at disse byene må kunne betraktes som én region. Mellom Mosjøen og Brønnøysund tar det 3 timer, for elever fra Vega, Bindal og Vevelstad tar det ytterligere tid å komme seg heim. Dette gjør det nødvendig for elever fra Sør-Helgeland å bo på hybel. Det er det få som vil!

Restaurant og matfag: Dette er en linje som rekrutterer til serveringssteder og – ikke minst – til reiselivsbedrifter. Elevene får også innføring i innovasjon/gründervirksomhet. Flere klasser har vunnet konkurranser, både på fylkes- og landsnivå. Gjennom samarbeidet med Kokkelauget får elevene også praksis med gjennomføring av store arrangement. Faget har dyktige og dedikerte lærer, som nå vurderer å si opp. Dette bør forhindres!

Landbruksutdanning: Landbruksskolen på Marka får nå hestefag i tillegg til dagens tilbud. Regionmøtet foreslår at Marka markedsføres mer aktivt overfor landbruksungdommen og hestemiljøet på Sør-Helgeland. Dette mener vi vil tette noe av lekkasjen til Trøndelag.

Eilif Trælnes

Ordfører i Brønnøy


Hans Gunnar Holand

Ordfører i Sømna 


Torhild Haugann

Ordfører i Vevelstad


Roy Helge Dahle 

Leder Sømna Sp


Liv Marit Reitan

varaordfører i Sømna


Julie C. Tilrum

Leder Bindal Sp


Ove Mortensen

Leder Vega Sp


Aasa Storlien

Regionleder Sør-Helgeland