Slik skal det ikke være

Mange av dem som er i kontakt med oss befinner seg i en veldig vanskelig situasjon, og vi vet at flere opplever møtet med NAV som krevende

Debatt

Det gjør inntrykk å lese hvordan Hanne Pernille Andersen har opplevd møtet med NAV. Hun forteller om saksbehandlingsfeil, manglende forutsigbarhet og at hun ikke har fått svar. Andersen skriver at når man er syk, skal det ikke være slik at man må bruke alt av krefter til å hekle sammen sikkerhetsnettet man har betalt for og har krav på. Det er jeg helt enig med henne i. Slik skal det ikke være. På grunn av taushetsplikten kan jeg ikke kommentere saken hennes spesielt. Men jeg vil gjerne kommentere noe av det hun forteller om.  

Mange av dem som er i kontakt med oss befinner seg i en veldig vanskelig situasjon, og vi vet at flere opplever møtet med NAV som krevende. Våre avgjørelser har stor betydning for folks liv, og feil kan ramme enkeltmennesker hardt. Selv om vi gjør vårt beste for å møte folk på en ordentlig måte og behandle saker korrekt, klarer vi ikke alltid dette. Koronasituasjonen satte også NAV på en enormt stor prøve og har ført til begrenset kapasitet i hele etaten. Derfor er jeg takknemlig for at den som opplever dårlige møter med NAV, melder fra. På den måten kan vi rette opp og jobbe videre med å bli bedre. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må ofte sende oss en god del opplysninger når de søker om sykepenger, uten at de nødvendigvis har kollegaer eller andre å rådføre seg med hvis de står fast. På nav.no har vi lagt ut informasjon om hvordan de går fram for å søke. Det er også mulig for selvstendig næringsdrivende og frilansere å sende inn inntektsopplysninger digitalt på nav.no. Det gjør søknadsprosessen enklere, både for den som søker og for oss i NAV.

Folk som er syke skal slippe å måtte oppleve at de kjemper for å få sykepengene sine. 

Cathrine Stavnes

Direktør i NAV Nordland