Tosenveiens fremtid

Budskapet mitt til det politiske miljøet i Brønnøy kommune og de andre kommunene på Sør-Helgeland er at vi må satse alt på å få utbedret nåværende trasé av Tosenveien

Kjetil Nordfjellmark 

Debatt

Ser det det er kommet flere forslag og leserinnlegg angående Tosenveien i den siste tiden. Det er bra med engasjement, og det må vi som politikere ta med oss videre. Som lokalpolitiker og litt lokalkjent velfjording skal jeg nå prøve å fremstille min mening i saken.

Tosenveien er som kjent eneste fastlandsforbindelse mellom kysten og innlandet på Sør-Helgeland. Langs veien fra Skillevik til Brenna er det spredt bebyggelse, ikke så rart at det er spredt når avstanden er cirka 90 kilometer.

Vi som bor langs og bruker denne veien daglig vet hvor skoen trykker. Veien er ikke det vi forbinder med 2020-standard. Veien fra Brenna til Lande har en standard som vi lever godt med. Selve Tosentunellen er ikke av beste kvalitet når det gjelder lys og sikkerhet, men det kan gjøres noe med.

Veien videre fra Lande til Nevernes kryss er det vi kan kalle en god gammel kjerrevei, foruten strekningen Skog til Flatmo. Veien er smal, og underlaget er ujevnt. Fra Nevernes kryss til Sæterlandet er veien også godt farbar. Fra Sæterlandet til Skillevik trenges det også en oppgradering.

Leser bankmann Saltnes´ ønske om en tunell fra Tosbotn til Langfjord. Ja, tanken kan være god den, men til hvilken pris. Da snakker jeg ikke om norske kroner eller euro. Det er slik at vi er noen innbyggere som bor mellom Hommelstø og Tosbotn. Det drives også en del næring i dette området. Kan nevne landbruk, skogbruk, transport, industri og turisme. Brønnøy kalk har også planer om å utvide sin drift i dette området. Hva skjer i dette området om Brønnøy kommune skal satse alt på en tunell som jeg som forsiktig optimist anser som et luftslott.

Kommunen er presset økonomisk slik det er i dag. Veistandarden på de kommunale veiene er ikke noe bedre enn det som er på fylkesveiene, heller dårligere. Hva om kommunen skal overta 30-40 kilometer vei (strekningen fra Hommelstø til Tosbotn). Denne veien skal da også vedlikeholdes både sommer og vinter.  Skal vi som bor i dette området ta regninga? Kommunen har ved flere anledninger kommet med forslag om privatisering av veier, dette er da enda friskt i minne.

Ser Saltnes nevner noen punkt som

 • Kortere reisetid til det "nye Helgelandssykehuset"
 • Redusere drivstofforbruk og slitasje på materiell for transportnæringen
 • Unngå rasfarlige strekninger
 • Besparelser for reiselivet
 • Viktig for landbruket
 • Viktig for utvikling av havbruk

Her er mine svar på disse punktene.

 • Reisen til det nye Helgelandssykehuset for ytre del av Sør-Helgeland vil fortsatt foregå med bil og båt lang kysten. Sykehuset lokaliseres i Sandnessjøen og omegn.
 • Ved en utbedring av nåværende trasé vil ikke drivstofforbruk og slitasje reduseres like mye som Saltnes forventer. Det må uansett være en vei der for innbyggerne.
 • Rasfarlige områder kommer vi ikke unna med den topografien vi har i Velfjord/Tosen. Det må gjøres tiltak for å sikre mot ras.
 • Anser Velfjord/Tosen området som et turistmål i seg selv slik at reiselivet vil ikke få besparelser.
 • Det drives landbruk i Velfjord/Tosen som vil tape på en slik tunell, det vil bli lengre distanser for disse. Da får vi store forskjeller på landbruket i kommunen.
 • For havbruksnæringen vil kanskje en slik tunell bli besparende med transport, men det går på bekostning av annen næringen som drives i Velfjord/Tosen fra før. Dessuten bør det satses på å få denne transporten på sjø.

Budskapet mitt til det politiske miljøet i Brønnøy kommune og de andre kommunene på Sør-Helgeland er at vi må satse alt på å få utbedret nåværende trasé av Tosenveien. Vi trenger handlekraft nå slik at prosjektet med utbedringen kan settes i gang.

Tosenveinemda må gjenopprettes parallelt med at Helgeland interkommunale politiske råd har tatt over ansvaret for nemda. Og det må jobbes kontinuerlig opp mot fylket får å belyse problemene rundt denne veistrekningen.

Kjetil Nordfjellmark

Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet 

 

– Manglende tildeling gir 50.000 flere vogntog på veien daglig i 2050

Kysthavnalliansen advarer mot en lastebilkø på 100 mil, hvis ikke mer last losses over fra bil til sjø.

 

Mener Brønnøy bør satse alt på Tosenveien

Magne Saltnes mener Brønnøy må lage en plan for å få kortet ned Tosenveien med tunnel, og så satse alt på å få dette igjennom til Nasjonal transportplan.

 

– Det overrasker meg at vi ikke har kommet lenger med Tosenveien

Magne Saltnes mener det er viktig å tenke stort og foreslår en ny trase som kan gi 1,5 mil kortere vei mellom kysten og E6.

 

Fylket trekker tilbake 20 millioner til Tosenveien

Nordland fylkeskommune trekker 20 av de lovede 90 millionene til vedlikehold av Tosenveien.