Vgs-ordning med store konsekvenser for kommunene

Andrine Solli Oppegaard (Ap) og Roy Helge Dahle (Sp) svarer Erik Gjemble i dette innlegget. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Debatt

I Brønnøysunds Avis ble vi politikere som hører til Senterpartiet og Arbeiderpartiet fra Sør-Helgeland oppfordret til å komme på banen når det gjelder den VGS ordningen som Nordland fylkeskommune har innført for voksne over 25 år.

Vi kan betrygge Erik Gjemble med at dette  er tatt opp med fylkesrådet flere ganger, og vi kan også betrygge Gjemble med at vi har et stort påtrykk inn mot fylkesrådet for å få denne ordningen omgjort. Vi som alle andre kan ikke forstå at dette ikke kan fungere i Nordland, når alle andre fylker i Norge får det til å fungere.

For oss i Sp og Ap i Sømna blir det vanskelig å skjønne logikken i dette vedtaket når leder av fylkesrådet i en setting er bekymret for folketallet i Nordland og i neste ikke klarer å ta innover seg at denne ordningen er faktisk direkte med på at voksne over 25 år flytter ut av fylket vårt og bidrar sterkt til befolkningsnedgangen. Vi i Sømna Senterparti og Sømna Arbeiderparti ber våre fylkestingsgrupper om at de bruker makta de er fått tildelt av velgeren og setter fylkesrådet i gang med å omgjøre vedtaket allerede nå i høst, slik at denne ordningen kommer opp og går igjen.

Vi vil også be alle partiene på Sør-Helgeland om å bruke sin påvirkningskraft og rettlede fylkestinget til å omgjøre saken.

Med vennlig hilsen

Roy Helge Dahle

Sømna Senterparti


Andrine Solli Oppegaard

Sømna Arbeiderparti 

Brønnøy kan tape millioner på grunn av VGS-ordning

23 voksne og 33 barn har flyttet fra Brønnøy etter at den nye inntaksordningen ble innført.Rektor hevder nye inntaksregler ved BVS har kostet 57 innbyggere

Rektor ved voksenopplæringen har egne tall som viser at Brønnøy og Sømna har mistet 57 innbyggere, hovedsakelig som følge av nye inntaksregler til videregående skole.BVS får voksenklasse i restaurant- og matfag

Det blir oppstart til høsten.

 

Fylkeskommunen planlegger nytt skoletilbud for voksne

Fylkeskommunen planlegger å opprette tre egne «voksenklasser» for videregående opplæring spesielt rettet mot minoritetsspråklige, nå som personer over 24 år ikke lenger har rett til å søke plass i ordinær videregående skole.

 

 

Fylket stenger BVS-døren for voksne elever over 25 år

Nye inntaksregler for videregående skoler i Nordland gjør at lokalt bosatte flyktninger frykter at de må flytte for å fortsette utdanningen.