Til Nina Ellingsen Høiskar, utdanningssjefen som ikke liker yrkesfag

Jorid Torgnes Kristensen 

Debatt

Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar i fylkeskommunen har kommet med en skisse til endring av linjetilbudet i videregående skole i Nordland. Denne skissen går ut på at yrkesfaglinjer i Nordland skal legges ned og sentraliseres. Hvis forslagene gjennomføres vil det tilsvare en kraftig reduksjon av muligheter til ungdommer og voksne for å kunne fullføre sin utdanning i Nordland, og spesielt på Helgeland. Vi i Brønnøy Rødt og Brønnøysund Rød Ungdom mener skissen er både uakseptabel og urealistisk.

Hvis tilbudene legges ned, og det blir færre utdanningssteder, vil mulighetene til ønsket linjevalg for ungdommen bli betraktelig mindre. Det vil bety flere hybelboere, og sannsynligheten øker for at ungdom ikke søker primærønsket sitt eller ikke søker i det hele tatt. Skissen uttalte og en sterkere satsning på studiespesialisering, det vil svekke søkeinteressen fra ungdom som ønsker ei yrkesfagutdanning. Alt dette bryter med intensjonen og det arbeidet som har vært gjort for å få flere unge til å starte og fullføre videregående utdanning.

For å ikke snakke om den åpenbare forskjellsbehandlingen mellom yrkesfag og studiespesalisering. Norge, Nordland og Helgeland trenger fagarbeidere. Ungdom er fremtidens arbeidskraft, og halvparten velger yrkesfag. For at Norge skal ha gode fagarbeidere, er det nødvendig at yrkesfag blir styrket, ikke svekket. Yrkesfag blir ikke bedre av å legge ned linjer. Det hjelper heller ikke ungdom i distriktene at alle yrkesfaglinjene blir sentralisert. Nordland kommer til å mangle fagarbeidere, og de konkrete tiltakene som løser problemet er likevel mangelvare. For hvem vil utdanne seg som fagarbeider i Nordland når man må flytte milevis hjemmefra i en alder av 15 eller 16.

I Brønnøysund rammer forslaget linjetilbudene innen Teknikk og Industriell produksjon (TIP) og Restaurant- og matfag (RM). I dag er det omtrent 50 elever på disse linjene til sammen, det vil si 50 som ikke kunne ha tatt sin utdanning i sitt nærområde hadde dette forslaget vært i bruk i dag. Og selv om disse elevene får fullføre sin utdanning her, vil neste kull og alle kullene etter ikke få muligheten til å gå yrkesfag der de vil. Dette er et stort tap, ikke bare for Brønnøysund, men alle plassene i Nordland der linjer blir lagt ned.

Brønnøy Rødt og Brønnøysund Rød Ungdom oppfordrer alle til å engasjere seg i fylkeskommunen alvorlige kutt i videregåendetilbudet i Nordland. Vi trenger fagarbeidere, og vi trenger yrkesfag. Det er viktig med utdanningstilbud der folk bor, og selv om Nina Ellingsen Høiskar ikke vil satse på yrkesfag og fagarbeidere, er dette en kamp verdt kjempe for. For skissen lagt fram av Ellingsen Høiskar er det motsatte av det Brønnøysund, Helgeland og Nordland trenger.

Jorid Torgnes Kristensen,

Leder i Brønnøysund Rød Ungdom