Debatt

Besøk av næringsministeren

«Rasering? Nei, vi synes det er trist at noen velger å aksjonere mot og møte ministeren på denne måten», skriver Tore Tveråmo (bildet) og Rune Moe.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til Brønnøysundregistrene (BR) mandag 14. oktober. Brønnøy Høyre ser frem til besøket. Dessverre er det ikke alle som er like positive til at ministeren kommer.

I media ser vi at LO Sør-Helgeland vil møte ministeren med en aksjon de kaller "Aksjon mot rasering av Brønnøysundregistrene". Det skjer altså samtidig som det bygges nytt registerbygg og ny registerplattform. Til sammen investerer Regjeringen over 2 milliarder kroner ved BR. Aldri før har BR blitt tilgodesett med slike summer.

Rasering? Nei, vi synes det er trist at noen velger å aksjonere mot og møte ministeren på denne måten. Etter vår mening er dette ikke rasering av BR! Tvert imot; dette viser at Regjeringen satser. Vi ser frem til å treffe ministeren på medlemsmøtet på mandag. Dette blir et møte helt fritt for aksjoner.

Vi skal heller bruke tiden på å påvirke ham. Kostnader til informasjonssikkerhet, drift og forvaltning vil bli tema. Dette er første gang næringsministeren besøker BR. Brønnøy Høyre skal være tydelige i våre forventninger, men samtidig skal vi oppføre oss slik at Torbjørn Røe Isaksen reiser fra Brønnøy med et positivt inntrykk. Og ikke minst at han med lyst vil komme på flere besøk til Brønnøy.

Vi skal ha en minister som ser verdien av et sterkt BR, ikke bare for næringsliv og innbyggere, men også for Brønnøy som lokalsamfunn.

For styret i Brønnøy Høyre

Rune Moe, leder

Tore Tveråmo, nestleder