Debatt

Regjeringen raserer Brønnøysundregistrene – 50 til 60 ansatte må gå!

Regjeringen v/NFD er godt informert om situasjonen, og når det likevel ikke blir tatt hensyn til dette i statsbudsjettet, betyr det bare en ting: regjeringen saboterer sin egen digitaliseringsstrategi, og innfører bevisst dårligere rammevilkår for norsk næringsliv, frivilligheten og samfunnet for øvrig.

Debatt


Statsbudsjettet for 2020 er nå lagt frem og viser tydelig at regjeringen fortsetter raseringen av Brønnøysundregistrene (BR).

Brønnøysundregistrene er i en kritisk situasjon budsjettmessig. ABE-kuttene alene utgjør en betydelig risiko for BR sine leveranser.

Vi ser en regjering som ikke på noen måte har tatt inn over seg at digitaliserte løsninger koster, både i utvikling og i drift. Økende krav til personvern og informasjonssikkerhet, som i utgangspunktet er et gode for befolkningen, øker kostnadene ytterligere. Det samme gjelder høyere krav til formell kompetanse hos de ansatte.

Brønnøysundregistrene er en av Norges fremste aktører innen digitalisering. Vi opplever etaten som innovativ og svært villig til å ta på seg nye oppgaver, noe vi også gjør. Samtidig kuttes imidlertid budsjettene, ved de årlige "ABE"-kuttene. Brønnøysundregistrene settes altså ikke i stand til å utføre våre oppgaver. Selv noe så innlysende som dekning av økt husleie pga. flytting til nytt bygg er NFD klare på at ikke vil bli dekt.

Bruk av nye digitale verktøy, automatisering og effektivisering av offentlig saksbehandling har potensiale til å bidra til vesentlige forenklinger og effektivisering for brukerne. Dette er imidlertid ikke gratis å utvikle og drifte, og på kort og mellomlang sikt kan man altså ikke forvente en nedgang i kostnader. Ved å ta ut teoretiske gevinster prematurt, vil man derimot sørge for at utviklingen stopper, siden det ikke er mennesker igjen til å gjøre jobben.

Konsekvensen av en villet politikk fra regjeringen er oppsigelse av minst 50-60 ansatte!

Flere av de regjerende partier har en høy profil på forenkling for næringslivet og bedring av små og mellomstore bedrifters vilkår. Stadig kutt i budsjettene medfører imidlertid kutt i antall saksbehandlingsstillinger, noe som i praksis har betydd mye lengre og mer uforutsigbar saksbehandlingstid enn før. Der man tidligere kunne forvente å få f.eks. et aksjeselskap registrert på 2-3 dager, er normen nå over det dobbelte, og har i perioder vært oppe i en måned. Dette reagerer så klart næringslivet på, men også våre ansatte er svært lei seg for at vi ikke får mulighet til å levere på det servicenivået vi hadde tidligere, og som Norge forventer.

Over år har BR tatt inn en god del effektivisering ved bruk av automatisert saksbehandling og samhandling på tvers av registre, men grensen for hvor mye vi kan kutte er for lengst nådd.

Regjeringen v/NFD er godt informert om situasjonen, og når det likevel ikke blir tatt hensyn til dette i statsbudsjettet, betyr det bare en ting: regjeringen saboterer sin egen digitaliseringsstrategi, og innfører bevisst dårligere rammevilkår for norsk næringsliv, frivilligheten og samfunnet for øvrig.


Fagforeningene ved Brønnøysundregistrene

Kjetil G Vangen, Akademikerne Brønnøysundregistrene

Erna K Wågan, UNIO Brønnøysundregistrene

Susann Kristiansen, Parat Brønnøysundregistrene

Kjetil Mathisen, NTL Brønnøysundregistrene