Sykepleiermangel – en varslet krise og en katastrofe for kommunehelsetjenesten- hvor er dere, dere som ønsker å ha makten i Brønnøy ?

Heidi Kristin Sæthre 

Debatt

KS varsler om at sykepleierne er den mest krevende yrkesgruppen å rekruttere.Rett bak sykepleierne kommer leger og ingeniører.

Samhandlingsreformen ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2012. Målet var å bremse veksten i spesialisthelsetjenesteutgiftene, stimulere kommunene til å forebygge og utvikle kommunale helse og omsorgstilbud som avlastet sykehusene.

Dette krever kompetanse - høy kompetanse.

Sykepleierne utgjør kritisk kompetanse i kommunehelsetjenesten og er avgjørende for at Brønnøy kommune kan yte lovpålagte tjenester uten at pasientsikkerheten settes i fare.

Hvordan står det så til i praksis ?

I siste kommunestyreperiode har interessen fra posisjon og til dels opposisjon vært nærmest fraværende.

Brønnøys politikere har ikke bare sovnet i timen – de har nærmest skulket.

Mens hele landet jobber aktivt for å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere til kommunehelsetjenesten, er dette totalt fraværende i den politiske debatten i Brønnøy.

Det har over tid vært kjent at pleie- og omsorgstjenesten i vår kommune i stor grad bæres av ufaglærte assistenter og fagarbeidere. De gjør alle som en, en fantastisk jobb, men jobber i stor grad på dispensasjoner og delegasjoner fra bla legemiddelforskriftene. Som politiker er dette noe du skal vite - når våre oppgaver er blitt svært komplekse og våre pasienter og brukere har stadig mer sammensatte og alvorlige lidelser. Som politiker har du også et overordnet ansvar for ivaretakelse av pasientsikkerheten.

Her er det ikke et nytt DMS som skal redde befolkningen- det er dine politiske prioriteringer om du blir valgt på mandag.

Og for sammenligningens skyld, hvem leverer inn bilen til reparasjon hos en rørlegger?

Lovpålagte oppgaver har druknet i konkurranse om å være best i klassen på nye prosjekter. Derfor  kan vi i dag glede oss over enda en bru over Frøkenosen, mens Hestvadet omsorgsboliger skriker etter ombygging og bærekraftig modernisering  for å kunne yte fullverdige heldøgns pleie og omsorgstjenester for brukere og pasienter.

Og igjen – hvor var dere i 2018 da det stormet som verst? Da det kom frem i media om fryktkultur blant kommunalt ansatte, en fryktkultur som fikk Arbeidstilsynet til  å åpne eget tilsyn ? Bruk av private firmaer for å lukke disse påstandene, med en prislapp på flere hundretusen for Brønnøy kommune, som i tillegg hadde innført Norges høyeste eiendomsskatt ? Det var stille- med et hederlig unntak.

Hvor var dere – og ikke minst hvor har dere tenkt dere?

Undertegnede har registrert at flere av partiene er positive til å innføre en heltidskultur i vår kommune. Det skulle faktisk ellers bare mangle!

Deltiden og “krigen om” den neste vakten fører til – og har ført til, sosial dumping og fattige familier.

Arbeidstakere (les kvinner) som ligger med telefonen på hodeputa og stiller på jobb om de blir oppringt 10 minutter før vaktens begynnelse.

Hvordan vil dere løse det rent praktisk ?

Rent praktisk betyr dette stramme politiske  prioriteringer- grunnbemanningen må økes.

Norsk Sykepleierforbund har vært deltagende og positiv på alle “øvelser” (les ugunstig arbeidstid ) i vår kommune.

Våre medlemmer jobber hver 3. helg eller oftere. I tillegg jobbes alle helge- og høytidsdager etter HTA . Det vil si at høyere stilling for mange utgjør enda flere helger, borte fra familien, borte fra barna uten mulighet til et normalt sosialt liv –  enda en julaften borte fra familien, og som sagt vi har prøvd alt dette.

Dere som tar mål av dere til å styre- er dette greit ? Nå er det deres tur til å vise at dere setter handling bak ordene- i siste kommunestyreperiode beholdt dere ordene mens vi gjorde resten for å komme så langt som mulig.

Men det er ikke for sent å snu:

Som politiker: 1.Vit hvor du skal 2.Kjenn terrenget 3.Lytt til erfarne fagfolk 4.Vær rustet for fremtida! 

Som Hovedtillitsvalgt for det tredje største fagforbundet i vår kommune , nemlig

Norsk Sykepleierforbund

Godt valg på mandag.

Heidi Kristin Sæthre