Barnetun Barnehage – videre eksistens?

Styret i Barnetun Barnehage oppfordrer i dette leserbrevet Brønnøy kommune til å bidra til at barnehagen fortsatt kan eksistere. Her er foreldre og ansatte på informasjonmøte i mai i år.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Bakgrunn: Barnetun Barnehage er en foreldreeid barnehage i Brønnøy kommune, etablert i 1987. Barnetun er en ideell/non profitt barnehage, hvor det ikke tas utbytte eller annen godtgjørelse til eierne (foreldrene). All eventuell fortjeneste kanaliseres tilbake til driften, til det beste for barna. Arbeid utenom selve barnehagedriften er dugnadsbasert. Barnetun har høye søkertall, og har de to siste årene hatt flest søkere i Brønnøy kommune, med venteliste. Barna er fornøyde og har god utvikling og læring i forhold til rammeplanen for barnehage. Barnetun fokuserer på variasjon i hverdagen, bruker naturen og omliggende turområder aktivt og stimulerer det kreative elementet hos barna. Vi er en liten barnehage, og dette er en særegenhet som vi ønsker å opprettholde i videre drift. Barnetun er populær blant søkerne, mye på grunn av sin størrelse og nærhet mellom ansatte og barn.

Med bakgrunn i pågående prosess i Brønnøy kommune og reportasjer/leserinnlegg i Brønnøysunds Avis, er vi bekymret for vår videre eksistens.

Våre ønsker: Brønnøy kommune avslo i oktober 2018 å videreføre leieavtalen med Barnetun i eksisterende lokaler etter juni 2020 (1 års varighet).

18. januar 2019 ble det sendt en forespørsel til Brønnøy kommune, om muligheten for å leie eller kjøpe lokalene, som da huset Flaggstanghaugen barnehage. Dette spørsmålet er per i dag ikke besvart og tilbakemelding til oss er utsatt ved flere anledninger. Vi må ha en snarlig avklaring på om dette lokalet er et aktuelt alternativ for Barnetun.

Vi ønsker rammevilkår til å videreføre driften av vår barnehage, i den form vi driver i dag. Per i dag har vi ikke lokaler etter juni 2020. Vi er derfor på utkikk etter nye egnede lokaler for barnehagedrift. Her har vi flere alternativer; overta eksisterende bygg, ombygging av eksisterende bygg eller bygge ny barnehage.

Barnetun er avhengig av ny godkjenning som barnehage og videreføring av kommunalt tilskudd ved flytting til ny lokalitet. Brønnøy kommune har signalisert at flytting og ny søknadsprosess kan innebære at vi ikke får videreført kommunalt tilskudd på nåværende nivå. Vi mener det er svært urimelig dersom flytting til nytt lokale medfører at vi mister tilskuddet, siden det i utgangspunktet er Brønnøy kommune som har sendt oss på flyttefot.

Barnetun er per dags dato den mest populære barnehagen, med flest søkere. Vi mener det er viktig for tilflytting og vekst i barnetall at det er et rikt tilbud til innbyggerne i kommunen, herunder også god og variert barnehagedekning.

Vil Brønnøy kommune bidra til at mangfoldet innenfor barnehagetilbudet i Brønnøy kommune opprettholdes?

Til slutt barnas sang:


«Barnetun barnehage hei hei hei

Ingen barnehage er som deg

Ut på tur aldri sur

Bare gode venner»


Styret i Barnetun barnehage

Jahn-Karsten Nielsen

Synne Mari Skjelsvik

Martin Bøkestad

Hans Arvid Ormøy Singdahlsen

Cecilie Einvik

Linn Flæsen Almendingen
Fylkesmannen avviser klage fra private barnehager i Brønnøy

Knusende og endelig vedtak fra fylkesmannen til fordel for kommunen etter konflikt om tilskudd.

 

 

 

 

  

Dette er barnehagen foreldrene på Sør-Helgeland er mest fornøyd med

Se resultatet for alle barnehagene som deltok i undersøkelsen på Sør-Helgeland.