Hvem er å stole på når det gjelder Sømna tannklinikk?

Per-Gunnar Skotåm er fylkestingsrepresentant og 1. kandidat for Rødt. 

Debatt

Det går en debatt i Brønnøysund Avis angående Sømna tannklinikk.

Undertegnede samt Ingeborg Steinholt fra Rødt var blant det mindretallet som stemte for opprettholdelse av tannklinikken på Sømna og en rekke andre plasser på Fylkestinget i oktober 2018.

Dette negative vedtaket resulterte både i en klage på vedtaket fra Sømna, samt et innbyggerinitiativ fra Sømna-innbyggerne som kom til behandling på desembertinget 2018. Kun Rødt sine to representanter støttet disse to forslagene om å ta opp saka på nytt og gikk imot fylkesordførers forslag om å avvise sakene på formelt grunnlag.

Vi ser i Brønnøysund Avis 14. august at leder for Nordland Senterparti, og 1.kandidat for Senterpartiet til fylkestinget, Svein Eggesvik gir uttrykk for at han og Senterpartiet egentlig er enig i videreføring i Sømna, men at de ikke vant fram i fylkesrådet.

Nå har verken Eggesvik eller andre representanter for Senterpartiet med et eneste knyst gitt uttrykk for noe sånt synspunkt i fylkestinget.

Går man inn på fylkesrådets innstilling til saka 3. juli 2018, framstår den som enstemmig fra fylkesrådet.

Svein Eggesvik sin framstilling med å mene noe annet i ettertid, samt å påstå at han hele tiden har ment det samme som Sømnas befolkning og Rødt framstår derfor som lite troverdig.

Framfor å støtte politikere som springer fra sine løfter, bør det være bedre å støtte Rødt som konsekvent holder fast på sin politiske linje til støtte for folk i Nordland.

Per-Gunnar Skotåm

Fylkestingsrepresentant og 1. kandidat for Rødt