Sømna Rødt – se til Røst

Svein Eggesvik er førstekandidat for Nordland Senterparti i fylkesvalget.  Foto: Sp

Debatt

Sømna Rødt har valgt seg samme kampsak som Sømna Senterparti. I stedet for å stå i felles front for samme sak ønsker de å gjøre en naturlig samarbeidspartner som motstander.

Sømna Senterparti har hele tiden stått på for å beholde tannklinikken på Vik. I forkant av behandlingen i rådet og fylkestinget tok de meg med på omvisning av klinikken og jeg fikk grundig innsyn i hvordan klinikken ble drevet. Både de positive sidene ved klinikken og hva var utfordringene. Dette har Nordland Senterparti tatt med seg inn posisjon og bruk i argumentasjon for å beholde klinikken. Men ved vår «kjøttvekt» på en i fylkesrådet og fem i fylkestinget nådde vi ikke frem i posisjonen. Etter en grundig vurdering der vi i siste fase greide å beholde fem ekstra tannklinikker i fylket, men dessverre ikke Sømna sin, så ble det beste vi fikk til i denne runden.

Vi har hele tiden vært åpen og ærlig på at vi jobber for å få til mest mulig ut fra det handlingsrommet vi har. Både når det gjelder økonomi og hvem vi samarbeider med. Fokus på tjenester nært folk er vårt ønske. Ved å være i posisjon kan Senterpartiet påvirke dette i størst mulig grad.

På Røst har Senterpartiet og Rødt felles liste. Her jobber de samlet for de sakene de er enige om. De har skjønt at skal de få gjennomslag for sine lokale saker, så må de samarbeide lokalt for nå frem på fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Nordland Senterparti støtter Sømna Senterparti i sin jobb om å beholde tannklinikken på Vik. Et større og sterkere Senterparti på Sømna og i Nordland gir flere tjenester nært folk.

Svein Eggesvik

Leder Nordland Senterparti og 1. kandidat fylkestingsvalget 

 

 

Senterpartiet vil kjempe med nebb og klør for tannklinikken

Sømna tannklinikk har ikke lenger fast tannlege og kontoret stenger 31. oktober. Det vil ikke Sp finne seg i.

 

Sømnarådmannen: - Tiden er overmoden for et tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten

Sømnarådmann Øystein Johannessen støtter Sømna pensjonistforening, som har krevd tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten på Sør-Helgeland.