Hvorfor forskjellsbehandle barna våre, Brønnøy kommune?

Her er barn og voksne fra kommunale og private barnehager samlet i anledning barnehagenes kulturuke.  Foto: Matti Riesto

Debatt

I Brønnøy kommune har vi et viktig mangfold av barnehager. Vi har private og kommunale barnehager. Vi har små barnehager og store barnehager. Vi har barnehager med ulik pedagogisk profil slik at alle foreldre skal kunne finne den barnehagen som passer best for sitt barn. Men nå frykter vi for at dette mangfoldet skal raseres.

Alle private barnehager i Norge er finansiert gjennom tilskudd fra kommunen. I tillegg betaler alle foreldre like mye for en barnehageplass om barnet bor i Oslo, Alta eller Brønnøy. Men det er veldig forskjellig hva hvert enkelt barn får tilbake. Det skiller faktisk over 100.000 kroner i tilskudd per barn fra den kommunen som betaler mest, til den kommunen som betaler minst. Brønnøy kommune ligger lavest av alle kommunene med private barnehager. Ser vi på våre nabokommuner er det pinlig å se hvor lave tilskuddene er.

Mens ett barnehagebarn under tre år i Grane, Alstahaug, Sømna og Vefsn får mellom 221.000 og 225.000 kroner i året i tilskudd får altså våre barn 179.000 kroner i året.

Visste dere at en barnehage med 20 små og 30 store barn ville fått nesten 7,8 millioner kroner i tilskudd i Vefsn, mens tilsvarende barnehage i Brønnøy ville fått bare 6,1 millioner kroner.

Det er en forskjell på 1,7 millioner kroner, eller nesten fire ekstra årsverk! Barna er viktige for oss, og vi skulle ønske vi kunne si at vi bor i en kommune som satser på barna våre. Kommunen burde gjøre nettopp dette, slik at det blir attraktivt for småbarnsforeldre å flytte hit.

Årsaken til de lave satsene i Brønnøy kommune er i all hovedsak bemanningen i de kommunale barnehagene. Tilskuddet er basert på to år gamle regnskap, og i 2017 hadde de kommunale barnehagene i Brønnøy 7,1 barn per ansatt, noe som gjenspeiles i svært lave satser.

Fra 1. august i år får vi en nasjonal bemannings- og pedagognorm som skal gjelde i alle landets barnehager. Også i Brønnøysund. Det betyr at alle barnehager ikke skal ha mer enn seks barn per voksne. Men, fordi de private barnehagene får tilskudd etter to år gamle regnskap, får de ikke penger til å dekke opp dette gapet før i 2021. For hver enkelt av de private barnehagene utgjør dette flere hundre tusen kroner i ekstra kostander som de ikke får dekket. Men de må innfri normen og må derfor hente pengene fra andre steder. Det går ut over kvaliteten til de aller yngste.

Kjære politikere. Vi er opptatt av god kvalitet i våre barnehager og de private barnehagene gjør alt de kan for å få det til å gå rundt økonomisk. Med underskudd på driften i alle de private barnehagene frykter vi for fremtiden. Vi er bekymret for våre barnehager og vi er forbannet på et urettferdig system.

Men dette er et system dere kan rette på. I andre kommuner hvor de private barnehagene har blitt straffet med lave tilskudd på grunn av lav bemanning i kommunale barnehager, er det gjort politisk vedtak om at de private barnehagene som oppfylte normen på 6,0 skulle få ekstra tilskudd for å dekke opp de ekstra kostnadene. Dette gjelder blant annet Drammen og Rælingen.

Vi foreldre i private barnehager klarte i løpet av et knapt døgn å samle inn nok underskrifter til å få ekstra tilskudd til bemanningsnorm opp som politisk sak gjennom minsak.no. 19. juni skal dere avgjøre om våre barn i private barnehager skal få rett til like mange voksne som barna i de kommunale barnehagene i Brønnøy.

Ordføreren hevder at lave tilskudd er bevis på effektiv drift – men når det gjelder barnehage er ikke effektiv drift nødvendigvis det samme som god kvalitet. De aller fleste barnehager ønsker seg flere hender, altså flere ansatte i barnehagene, ikke færre, for å kunne gi barna et godt og trygt tilbud. Men slik er regelverket, tilskuddet er basert på to år gamle kommunale regnskap og bemanningen i kommunale barnehager er politisk bestemt, og dette må de private barnehagene forholde seg til.

Brønnøy kommune som barnehagemyndighet må ta sitt finansieringsansvar på alvor og sørge for at alle barnehager i kommunen blir i stand til å innfri lovkrav om bemanningsnorm! Vi ber dere stemme for at de private barnehagene skal få den viktige drahjelpen til å klare å følge den lovpålagte normen.

For Brønnøy kommune bør ikke forskjellsbehandle barnehagebarn ut fra hvem som eier den enkelte barnehage, men sikre rettferdige og like tilskudd til alle!

Foreldrerepresentanter i Syltern, Kløvermarka, Soltun, Barnetun og Fjellsøya barnehage.

Leif Steinar Lindsø

Truls Vågan

Veronica Kroknes

Monica Lundeby

Renate Knudsen

Ann-Helen Moen

Mette D. Sjøflott

Helene B. Olsen Vågan

Kim F. Stene

Lena M. Warholm

Mariann Omnø