- Dette handler ikke om å flytte arbeidsplasser eller kontorsteder

Her er digitaliseringsministerens tale til de registeransatte.

Hoveddelen av Altinn-miljøet ligger her i Brønnøysund. Slik skal det fortsatt være etter omorganiseringen.

Nikolai Astrup besøkte Brønnøysundregistrene og holdt denne talen. 

Debatt

Intro. Noen av dere vil huske filmen "Back to the future" fra midten av 80-tallet. Der reiser de til fremtiden – nærmere bestemt 2015 – og forestiller seg hvordan verden ser ut 30 år frem i tid. Flyvende biler. Matavfall hives rett på tanken og konverteres til drivstoff.

Men når de skal ta en telefon, løper de rett inn i nærmeste telefonkiosk. Det er vanskelig å spå om fremtiden.

Men en spådom vil jeg driste meg til: Digitalisering kommer til å prege alle deler av livene våre i årene som kommer, i enda større grad enn det har gjort til nå: Arbeidsliv, hverdagsliv, samfunnsliv. Min jobb er å bidra til at Norge kan høste så mange fordeler som mulig av den digitale revolusjonen vi står midt oppi – og legge til rette for at vi kan ta spranget fra skrittvis forbedring til digital transformasjon.  Den jobben kan jeg ikke gjøre alene. Den jobben gjør jeg sammen med dere.

Heldigvis har vi et utrolig godt utgangspunkt, og mye å være stolte av. Vi scorer bra på internasjonale kåringer som EUs Desi-indeks. Og vi er nummer én i verden på Digital Evolution Index. Der vi ofte gjør det spesielt godt i slike kåringer er i vurderingen av offentlige digitale tjenester. Det hadde vi aldri klart uten dere i Altinn og Brønnøysundregistrene.

Faktisk tør jeg å påstå at Altinn er verdens beste plattform for rapportering mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere. Altinn er en verdenskjendis. Myndigheter og bedrifter over hele verden er "All in" på Altinn. Og det er de med god grunn.

Gjennom de siste 15 årene har Altinn sørget for at 415 millioner skjemaer og meldinger har kunnet passere digitalt! Det sier næringslivet selv at de sparer mellom tre og fem milliarder kroner på – hvert eneste år. Altinn gjør det mulig for gründere og små og mellomstore bedrifter å bruke tiden sin på det de bør bruke tiden sin på. Nemlig å skape verdier, arbeidsplasser og utvikle nye, smartere løsninger for samfunnet.

Altinn er rett og slett grunnmuren for digitaliseringen av Norge. Og den grunnmuren er solid fordi den består av mye mer enn en teknologisk løsning. Altinn er kombinasjonen av en avansert teknisk plattform, en robust organisasjon med svært høy kompetanse, og unikt samarbeid. Et samarbeid som ikke hadde vært mulig uten den enorme tilliten dere har, både fra næringslivet og befolkningen.

I dag offentliggjør regjeringen endringer i hvordan vi organiserer digitaliseringsarbeidet i staten. Kort fortalt samler vi våre beste digitaliseringskrefter i ett digitaliseringsdirektorat. I det "nye" direktoratet samles de to spydspissene i digitaliseringsarbeidet i Norge: Altinn – og den delen av Difi som jobber med digitalisering.

Og jeg tror det er like greit å si det med en gang: Dette handler om å få mer ut av vår samlede kompetanse og høste av synergiene mellom Altinn og Difi, samtidig som vi skal ivareta og videreutvikle de unike fagmiljøene som er bygget opp her i Brønnøysund, i Leikanger og i Oslo.

Dette handler ikke om å flytte arbeidsplasser eller kontorsteder. De skal forbli der de er. Det handler om å kraftsamle ressursene for å ta Norge inn i neste digitaliseringsdivisjon. For vi vet alle hvor Altinn springer ut fra. Nemlig Brønnøysundregistrene. Uten det registermiljøet og den registerkompetansen dere representerer, hadde vi trolig aldri fått Altinn.

Jeg vet at samarbeidet mellom Altinn og Brønnøysundregistrene har vært én av flere nøkler til suksess. Og jeg er sikker på at det samarbeidet må og skal fortsette her i Brønnøysund dersom vi virkelig skal høste av mulighetene som digitalisering kan gi oss.

Heldigvis tror jeg at alle forutsetninger for det er til stede. For det første er samarbeid en av de sterkeste sidene til både Brønnøysundregistrene og Altinn. Og for det andre skal Altinn fortsatt ligge her i Brønnøysund. Til sammen betyr de to tingene at dere er bedre rustet enn de fleste til å få mye godt ut av denne omorganiseringen.

Hoveddelen av Altinn-miljøet ligger her i Brønnøysund. Slik skal det fortsatt være etter omorganiseringen. Dagens Difi har et stort digitaliseringsmiljø i Leikanger på Vestlandet. Det skal vi fortsatt ha. Til sammen blir vi et slagkraftig direktorat!

Digitaliseringsdirektoratet vil ligge under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og rapportere til meg som digitaliseringsminister. Planen er at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Et eget digitaliseringsdirektorat vil få mye ansvar. Digitaliseringsdirektoratet skal sørge for å lede Norge videre gjennom den digitale omveltningen.

I den mer formelle omtalen heter det at: Direktoratet vil ha ansvaret for strategisk samordning av digitalisering, digital transformasjon, inkludert innovasjon og IT-sikkerhet. "Forandring fryder", heter det. Men jeg vet at det ikke alltid er sånn. Forandring skaper usikkerhet og gjør at man kanskje lurer på hvordan fremtiden blir. Det har jeg full forståelse for. Men jeg er overbevist om at denne forandringen vil føre til noe bedre, og vi skal gjøre alt vi kan for å svare på alle spørsmålene dere måtte ha.

Med digitaliseringsmiljøene samlet i ett direktorat vil vi være enda bedre rustet til å realisere ambisjonene om den digital transformasjonen som skal til for å kunne tilby enklere og bedre offentlige tjenester, legge til rette for forenklinger og økt verdiskaping i næringslivet og et enklere liv for folk flest.

La meg vise til et eksempel på viktige forenklinger.

I dag må offentlige virksomheter forholde seg til ulike avtaler og betalingsmodeller i Difi og i Altinn. Når dere blir samlet i ett direktorat kan kanskje noen av løsningene bli enda enklere å forholde seg til. Rett og slett fordi spisskompetansen i både Altinn og Difi kan gå sammen om å utvikle enda bedre tjenester.

Og for å si det helt tydelig: Verdien av Altinn vil aldri være høyere enn dere som jobber her. Altinn vil aldri få til mer enn det dere sammen kan få til. Det er dere som har skapt de gode løsningene. Så for å lykkes med å ta Norge videre, er vi avhengige av hver enkelt av dere.

Dere i Altinn har skapt en suksesshistorie. Under feiringen av 15-årsdagen i desember fikk dere mye velfortjent ros. Altinn har gjort innsending av regnskap og dokumentasjon for næringslivet mye enklere. Og Altinn har også blitt viktig for hver enkelt av oss – som skattebetalere.

Her i Brønnøysundregistrene er dere mange som jobber med andre oppgaver enn Altinn. Jeg vil derfor benytte anledningen til å berømme innsatsen til dere som jobber med registerforvaltning. Dere har rukket å bli over 30 år. Dere gjør en viktig jobb, og har en fremoverlent og offensiv tilnærming til oppgavene. Og jeg ser frem til fortsatt veldig godt samarbeid mellom registrene, Altinn, Difi og departementet i minst 30 år til!

Nå har dere kastet dere inn i arbeidet med ny registerplattform, som er det største utviklingsprosjektet i Brønnøysundregistrenes historie. Det er et omfattende prosjekt, men ny registerplattform vil bidra til å øke tilgangen på offentlig informasjon, og legge grunnlag for økt gjenbruk av data. Det er fantastisk, og jeg gleder meg til å se resultatet!

Når vi nå samler kreftene for digitalisering i et eget direktorat, blir det også endringer i styringen av forvaltning og økonomistyring. Deler av dagens Difi slås sammen med Direktoratet for økonomistyring – DFØ – til et direktorat for økonomi, styring, ledelse og organisering.

Jeg tror ikke vi har kommet på et godt navn ennå, så la meg foreløpig bare kalle det for Forvaltningsdirektoratet. Dette direktoratet blir til ved at to avdelinger i Difi – Avdeling for ledelse og Avdeling for utredning og analyse – flyttes sammen med DFØ.

Det gir faglige synergier og samdriftsfordeler mellom miljøet for økonomistyring og miljøet for ledelse og organisering i staten. 

Det er en spennende dag i dag. Ikke minst for dere som er spydspissene i digitaliseringsarbeidet og som står midt i endringene som skal skje. Jeg håper dere ser mulighetene som ligger foran oss, og jeg er sikker på at det neste kapittelet i historien om Norges digitalisering blir enda mer spennende enn det foregående.

For det kapittelet skal vi skrive sammen.

Takk for oppmerksomheten så langt.

Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister