En bitter gammel sytpeis?

Dette er ikke bare trist for partiet. Min klare oppfatning er at en kommune hvor ikke Arbeiderpartiet fungerer, der lider også kommunen.

Iver Dreiås 

Debatt

Jeg har faktisk forståelse for hvis mange, på grunn av høy aktivitet i lokalpressa, lurer på om jeg har havnet i den kategorien som tittelen antyder.

Mine mange frustrerte angrep på Brønnøy Arbeiderparti i den senere tid kan gi grunnlag for å tro at jeg har et sterkt ønske om å skade partiet.Da må jeg forsøke å forklare hvorfor min intensjon faktisk er det motsatte.

Jeg meldte meg inn i AUF i 1975 og har fortsatt Det norske Arbeiderparti i mitt blod. Jeg har vært på Utøya og diskutert narkotikapolitikk med en ung Jens Stoltenberg. Jeg har kranglet med Thorvald om Natos dobbeltvedtak, jeg har vært på ukeskurs med både Martin Kolberg, sunget arbeidersanger med Sigbjørn Johnsen og diskutert skolepolitikk med Reiulf Steen. Jeg har overnattet i barndomsheimen til Gro Harlem Brundtland (ikke si det til noen!) og jeg har som ung AUFer drukket rødbrus i stortingskantina sammen med Bjarne Mørk-Eidem.

Alt dette er mange år siden. Det var vel på den tiden Magnar Solbakk trente geriljakrig og væpna revolusjon på sommerleir med Rød Ungdom eller AKP.

Kort oppsummert opplevde jeg et livsbejaende og inspirerende klima både på Utøya, på Youngstorget, på Folkets hus i Bodø og på LOs studiesenter på Sørmarka. Med andre ord fundamentalt forskjellig fra det giftige klimaet som fortsatt dyrkes i Brønnøy Arbeiderparti (BAP). Her rår det et klima av baksnakking og mistenkeliggjøring, kombinert med en intens uvilje mot kritisk tenkning. I BAP er som regel sverting av folk mye viktigere enn politikk. Å skille mellom sak og person er sjelden vare i BAP. Derfor domineres miljøet av et utall av fraksjoner, grupperinger og enkeltpersoner med høyst ulike agendaer som hovedsakelig næres av frykt, mistillit og nærmest forakt for alternative tanker. Et flittig brukt våpen er partiets eksklusjonsparagraf, sist brukt i årene 2014-2015. Denne saken nærmest lammet partiet i et helt år, uten å føre noe godt med seg. I ettertid er ingenting gjort for å lege sårene lokalt, til tross for sterkt oppfordring om dette fra partiet sentralt. Når partiet ikke har en ledelse som tar tak, og når partiets fylkessekretær kun evner å tømme bensin på bålet, blir ingenting bedre og folk finner andre ting å bruke tida på. Et parti der medlemsmassen minker og passiviseres, og der ledelsen sentraliseres, blir aldri et politisk verksted.

Min konklusjon er at Brønnøy arbeiderparti er i krise, uten vilje til endring. Dette er tatt opp gjentatte ganger internt. Det har også jeg bidratt til i ren frustrasjon, til ingen nytte. Nå registrerer vi at stadig flere medlemmer ikke ønsker å stå på kommende kommunevalgliste for BAP. Dette er både forståelig og sunt.

Nå blir partiet tvunget til å avholde et nytt nominasjonsmøte for å supplere ei mangelfull liste. Mitt håp er at flere av dem som allerede står på den lista benytter anledningen til å trekke seg. Det er flott at folk vil engasjere seg, men alle med et demokratisk sinnelag, med tro på folkestyre og åpenhet, vil garantert mistrives i dette partiet. Dette er altså ikke et angrep på enkeltmedlemmer, men et opprør mot en partikultur og en organisasjon som har fått utvikle seg over år, en kultur som på ingen måte er arbeiderbevegelsen verdig.

Dette er ikke bare trist for partiet. Min klare oppfatning er at en kommune hvor ikke Arbeiderpartiet fungerer, der lider også kommunen. Det har vi sett tydelige tegn til i Brønnøy de siste årene. Når nå partiet går ut i et nytt valg og ber om innbyggernes tillit, da har folk krav på å vite hva de inviteres til å stemme på. Derfor denne smule orientering/advarsel.

Sytpeis, æ ? Ingenlunde. Jeg sier med Henrik Wergeland ;

«Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig?»

Iver DreiåsHemmelige opptak trolig lovlige, ikke nødvendigvis å spille av

Brønnøysunds Avis har undersøkt lovligheten i ta skjulte opptak, og å la andre høre på. 

Tidligere Ap-leder: – All PR er ikke god PR

Jørn Georg Johansen og Leon Aune avviser at de har kjent til hemmelige lydopptak på medlemsmøter.

 

Ap-fylkessekretær sier nominasjonsmøte var lovlig, men listen må suppleres

Innkalling, møte og listeforslag var ikke i stid med partivedtekene, ifølge fylkessekretær.

 

Ap-topp avviser påstander om lydopptak

Iver Dreiås forsvarer at noen tok opp forrige ukes nominasjonsmøte.

 Aglen og Solbakk topper for Ap etter kampvotering

Men nominasjonsmøtet i Brønnøy Arbeiderparti ble ikke helt ferdig med valglista torsdag.