Debatt

Svar til Asle Bakken og Iver Dreiås

Ann-Kristin Sletvold mener er ikke enig i kritikken som har kommet mot Brønnøy Ap de siste dagene.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Etter siste Nominasjonsmøte er det blitt skrevet både leserinnlegg og kommentarer på artikkel fra BA.
Som medlem i partiet fra 2013 vil jeg si litt om hva jeg opplever.
Vi er i et demokratisk parti og forventer at møter der flertallet har stemt blir akseptert.
At man ikke er enig i resultatet er en demokratisk rett, men å kreve ett nytt møte pga av at resultatet ikke er som man ønsker er ingen demokratisk rett.

Nominasjonsmøtet ble gjennomført med avstemninger og med stort sett 30 stemmers overvekt.
Når møtet ikke stemmer frem en utsettelse og gjennomfører avstemning av lista og møtet stemmer for at det skal suppleres med kvinner. Dette for å prøve å følge vedtektene, kan ikke jeg se annet at nominasjonsmøtet har vært både demokratisk og følger vedtektene. Stiller meg også undrende til at de samme personene som ville utsette møtet pga lite damer på lista stemmer ned forslag på damer som blir fremmet. Da nye medlemmer trenger enstemmighet for å kunne bli valgt, og det var to stemmer i mot.

Som vara i kommunestyret den siste perioden og styremedlem må jeg bare si at de som er valgt på topp i lista har gjort en bra jobb, og er gode kandidater med både innsikt,samarbeid og inkludering.

Ellers ser jeg at Magnar blir beskyldt for manipulasjon? Dette tar jeg som et direkte angrep på meg og de andre 30 medlemmene som var på møtet. Jeg skal snakke for meg selv og klarer å ta mine egne avgjørelser, som jeg nok tror de som kjenner meg kan skrive under på.

Når det gjelder dette med lydlogg, har ikke jeg noe problem med at det er gjort opptak. Men Datatilsynet sier noe om dette og jeg mener det skal ikke være sånn i partiet at medlemmene i ettertid får vite at de er blitt tatt opp på tlf, og i neste omgang er dette spredd videre. Jeg vil med dette bare gjøre oppmerksom på at alle medlemmer rett til å bli beskyttet fra dette. Man har faktisk full rett til å være medlem uten at det publiseres av andre. Det var tross alt ett lukket møte. For meg er det respektløst mot andre medlemmer å gjøre dette uten å bli informert. Jeg har for øvrig aldri hørt eller hørt om lydopptak fra Tor Arne Bell  Ljunggren, og jeg var vara i styret på den tiden.

Jeg håper og tror at det de fleste vil er å gjøre noe for partiet og kommunen, så la oss jobbe med det vi vil og skal jobbe med, nemlig politikk, og for innbyggerne i Brønnøy.

Ann Kristin SletvoldAp-fylkessekretær sier nominasjonsmøte var lovlig, men listen må suppleres

Innkalling, møte og listeforslag var ikke i stid med partivedtekene, ifølge fylkessekretær.

 

Ap-topp avviser påstander om lydopptak

Iver Dreiås forsvarer at noen tok opp forrige ukes nominasjonsmøte. 

Aglen og Solbakk topper for Ap etter kampvotering

Men nominasjonsmøtet i Brønnøy Arbeiderparti ble ikke helt ferdig med valglista torsdag.