Åpent brev til fylkestinget

Den nye nærtannhelsereformen?

At fylkeskommunen har satt seg som mål at tannhelsen blant barn og unge i Nordland skal være på linje med de tre beste fylkene i landet, er noe vi i FAU tar i mot med åpne armer. Virkemidlene for å oppnå dette, stilles det imidlertid store spørsmålstegn ved.

FAU-ene i Sømna oppfordrer fylkestinget i Nordland til å omgjøre sitt vedtak om å legge ned tannklinikken i kommunen.  Foto: Norma Moen

Debatt

I Lov om tannhelsetjenester §1-1, fastholdes det blant annet at fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

Når man tar det ovennevnte i betraktning, synes det da merkelig at fylkeskommunen i fullt alvor mener at virkemiddelet for å oppnå en bedre tannhelse er å gjøre det vanskeligere for oss og våre barn å komme seg til tannklinikken. Foreldre skal bli nødt til å ta seg fri fra jobb i timevis (minst tre timer for en som jobber i Brønnøysund), og for enkelte kan det gå bort flere dagsverk i løpet av et år. At arbeidsgivere i distriktet vil merke seg dette, sier seg selv. 

I tillegg skal barna våre på grunn av dette bli nødt til å være mer fraværende fra skolen.  Et fravær som i dag ligger på 20-30 minutter for en elev ved en rutinekontroll til tannklinikken, skal nå erstattes med en opptil 8 mils reise tur/retur for både elev og foresatt. En reise man i praksis er avhengig av at sine foreldre disponerer både førerkort og bil. For skal man begi seg ut på en kollektivtransport med buss må man de fleste dagene i uken påregne en avreisetid klokka 07.30, med første retur klokken 14.05. For disse barna som er avhengig av buss, går det altså bort en hel skoledag for en rutinesjekk i Brønnøysund.

Sømna kommune har også bosatt flyktninger, som er en gruppe det er viktig å ha fokus på i forhold til tannstatus. Mange av disse har ikke andre muligheter enn å reise kollektivt. Det vil gjøre det svært vanskelig for disse foreldrene å følge opp tannhelsen til sine barn.

Det stilles i tillegg spørsmål til prosessen som gjorde at fem klinikker ble tatt ut av kuttlisten under fylkestinget. Hva gjorde at noen ble berget og andre ikke, når flere av klinikkene tilsynelatende hadde likt grunnlag for å bestå/ikke bestå. Har man her kjørt et tilfeldig utvalg? Det fremstår slik.

Når det i tillegg fra flere hold påpekes direkte faktafeil i saksfremlegget, som er grunnlaget for vedtaket, kan man spørre seg om man har vedtatt å legge ned Sømna tannklinikk på et i beste fall tynt grunnlag.

Tannhelse er en viktig del av folkehelsen. Vi mener at det beste grunnlaget for å sikre en stabil tannhelse, er å ha tjenesten nær der folk bor. I det forebyggende arbeidet er kort vei fra pasient til behandler en viktig brikke for å lykkes.

På vegne av alle barna og ungdommene våre som sogner til Sømna tannklinikk krever vi at vedtaket omgjøres, og at vi fortsatt får ha den gode og veldrevne (nær)tannklinikken vår her vi bor.


01.11.2018

På vegne av FAU Berg skole                                                     På vegne av FAU Vik skole

Leder Silje M.H. Aas                                                                 Leder Webjørn Flostrand