Leserinnlegg

Landbruk og næringsliv

Elmer Moe svarer på Torstein Moes uttalelse i Brønnøy næringsforum.  Foto: Bård Pedersen

Debatt

«Jeg håper at noen av dere blir med og sørger for at næringslivet er representert i kommunestyret også i neste periode. I det sittende kommunestyret er det tre personer som faller innenfor begrepet, pluss noen fra landbruket, sa Moe, som var ordførerkandidat for sitt parti ved forrige valg.»

Ytringen skal ha kommet under en lunsj i byen et sted. Det minner litt om gammel historiefortelling der menn har et bestemt antall sønner og et ubestemt antall ubetydelige døtre. Ting av betydning tallfestes, ubetydelige ting tallfestes ikke.

Jeg tror det kan være artig med noen tall fra landbruket i Brønnøy. Tallene er hentet fra Nordland Bondelag sin fakta brosjyre om landbruket i Brønnøy. (2015)

Det utføres 134 årsverk på 118 gårdsbruk. Næringsinntekta fra landbruksproduksjonen utgjorde 45,6mill kr, omsetning 135mill. I tillegg kommer inntekter fra personer i andre næringer som er avhengig av landbruket. Hvert årsverk i landbruket skaper en til to arbeidsplasser i andre næringer. Landbruket i Brønnøy kjøper varer og tjenester for betydelige beløp årlig.

For min del er landbruket verdens aller viktigste næring. Jeg går ut fra at alle som spiser mat hver dager av samme oppfatning, inkludert varaordføreren i landbrukskommunen Brønnøy.


Elmer Moe, pensjonert bonde