Kvaliteten vant

Det var kvaliteten som vant i ambulanseflyanbudet, ikke prisen.

Tjenesten får inn et langtrekkende mellomstort jetfly som raskt kan nå hele landet, inklusive Svalbard, med mye utstyr og flere leger om bord

Øyvind Juell er leder for Luftambulansetjenesten HF, som har har det operative ansvaret for all av luftambulanse i Norge. Her kommenterer han debatten rundt det nye ambulansefly-anbudet.  Foto: Vidar Fagerland

Debatt

Det er i og av en rekke medier de siste ukene hevdet at ambulanseflyanskaffelsen jeg har hatt ansvaret for ikke prioriterte kvalitet men pris. Det er fremsatt mange underlige påstander, halvsannheter og usannheter i denne saken. Jeg har derfor behov for å oppklare noen misforståelser.

Luftambulansetjenesten HF fikk inn to tilbud fra hver av de to tilbyderne Lufttransport FW AS (Lufttransport) og Babcock Scandinavian AirAmbulance (Babcock).

Kvalitet

Det er en utbredt misforståelse i debatten at vi med ny operatør for ambulansefly går ned i kvalitet. Det er faktisk helt feil. Kvalitet er det konkurransen handlet mest om. I konkurransen ble det stilt 376 krav. Hvert eneste ett av dem handlet om kvaliteten på tjenesten vi ønsket å kjøpe inn. De 281 første måtte tilbyderne levere på ellers ville de bli diskvalifisert. Dette er planken i bunnen om uansett sikrer en tjeneste med god kvalitet. Det er også viktig å ha med seg at kravene til kvalitet er høyere enn i dagens tjeneste.

Mer kkvalitet

Når tilbyderne har bestått den store kvalitetstesten uten å bli diskvalifisert får de konkurrere om å levere best mulig kvalitet på de 95 siste kravene våre. På en skala fra 0 til 10 leverte begge helt i topp. Lufttransport skåret 10 poeng, med Babcock hakk i hæl på 9,51 poeng. Poengene er den innbyrdes rangeringen de fikk etter at tilbudene deres er evaluert. Vi snakker altså om en marginal forskjell.

Kvalitet og pris

Alle kriterier for denne evalueringen var bestemt på forhånd. Disse kriteriene kjente begge tilbyderne veldig godt til. Begge flyselskapene visste også at disse 95 kvalitetskravene ville bli evaluert og telle 60 prosent når de ble sammenliknet med det andre konkurranseelementet som er prisen på tjenesten. De visste også at prisen de la inn ville telle 40 prosent.

Økonomien spiller først en rolle når kvaliteten er på plass.

I dette tilfellet leverte de altså nesten identisk på kvalitet, men med relativt stor forskjell på pris. Resultatet av konkurransen ble at helsevesenet fikk et tilbud med meget høy kvalitet.

Pris er også en kvalitet

Det er ikke bra for samfunnet å betale overpris for helsetjenester. Da bruker vi opp penger som kunne gått til dyr kreftmedisin eller reddet liv og helse i en annen del av helsevesenet. Det er feil bruk av fellesskapets penger. Derfor brukes offentlige anskaffelser nettopp for å finne rett pris på en tjeneste. Den prisen markedet mener den må ha for å levere varen. Derfor blir også prisen en kvalitet. Slik er det i alle husholdninger. Man ønsker å få mest mulig for pengene sine. Og det er et faktum at tjenesten i ny kontrakt er 25 prosent dyrere enn dagens, altså et prishopp på ca. 100 millioner pr.år.

Skjerpede krav til kvalitet

Kvalitetskravene i denne anbudsrunden var altså mye høyere enn i forrige. For kvalitet var det flere underkriterier: krav til luftfartøy, krav til medisinsk innredning, krav til beredskap, krav til kvalitet, krav til kompetanse, krav til flykoordinering, krav til framdrift og krav til godkjenninger. Det var altså kombinasjonen av kvalitet og pris som gjorde at Babcock til slutt vant anbudskonkurransen. Kombinasjonen av kvalitet og pris vippet altså vektskåla i deres favør.

Kvaliteten i ny kontrakt

Tilbudet som vant gir ambulanseflytjenesten et solid kvalitetsløft sammenliknet med dagens tjeneste. Kravene til faktisk levert beredskaper skjerpet. For å innfri må Babcock levere enda mer og jevnere beredskap med sine fly enn det kreves i dagens kontrakt. Det kommer helt nye kortbanefly med bedre navigasjons og sikkerhetsutstyr på alle baser. Det gjør det tryggere å fly for både mannskap og pasienter. Tjenesten får inn et langtrekkende mellomstort jetfly som raskt kan nå hele landet, inklusive Svalbard, med mye utstyr og flere leger om bord. En kapasitet vi ikke har i dag. Jetfly er derfor en veldig viktig ressurs ved større hendelser også for Nord-Norge, der 60 % av oppdragene med fly utføres mellom to langbaner. Det etableres bakvakt med piloter for raskt å kunne dekke opp ved sykdom. I den nye kontrakten får man ikke lenger ta fly av beredskap for å fly dem til ettersyn eller reparasjon. Alt dette er bedre kvalitet.

Fokus på kvalitet og behov

Det ble gjort svært grundige evalueringer av tilbudene vi fikk inn. I dette arbeidet deltok representanter fra de regionale helseforetakene, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusinnkjøp HF, representanter for tjenestens sykepleiere og leger, samt vernetjenesten. Det ble gjennomført totalt tre evalueringsrunder. Mellom evalueringsrundene ble det avholdt forhandlingsmøter med begge tilbyderne. I løpet av denne prosessen ble kvaliteten høynet og prisen redusert.

Man velger ikke en vinner

Det er ikke slik at Luftambulansetjenesten HF «velger» å inngå kontrakt med en tilbyder. Når man lyser ut en bindende anbudskonkurranse må kontrakten tildeles den tilbyderen som vinner etter reglene som er satt på forhånd. På samme måte som at Norsk Luftambulanse AS vant helikoptertjenesten foran Lufttransport og Babcock, vant Babcock kontrakten for ambulanseflytjenesten foran Lufttransport.

Med vennlig hilsen

Øyvind Juell

Adm. direktør i Luftambulansetjenesten HFNorsk Flygerforbund mener at pilotene ikke har fått noe tilbud

– Det er skapt et inntrykk om at det er kommet et tilbud vi skal ta stilling til, det er ikke riktig.

 

Frykter for sikkerheten på ambulanseflyet

En av Norges mest erfarne flysykepleiere vurderer å slutte

Flysykepleier Asgjerd Ovesen (62) har vært med om bord på ambulanseflyet siden 1988, da sykepleiere ble en del av crewet. Nå vurderer hun - i likhet med andre flysykepleiere - å slutte i jobben på grunn av usikkerheten rundt de eksisterende pilotene.

 

Piloter frykter at ambulansefly-krisen forverres

- Enda flere piloter sitter på gjerdet nå og vurderer å bytte jobb

Erfarne piloter i Lufttransport frykter en situasjon der den nye operatøren mangler nok erfarne folk og grunnkompetansen de mener er nødvendig for å drifte ambulansefly-tjenesten.

 

Norsk Flygerforbunds leder:

Tror ikke Babcock vil ha med noen av Luftransports piloter

Leder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen mener Babcocks håndtering av forhandlingene med Lufttransport-pilotene tyder på at det svenske selskapet ikke ønsker å ha med noen av dagens ambulanseflypiloter når de tar over neste sommer.

 

Seks ambulansefly utmeldt i løpet av det neste døgnet

Flyet i Kirkenes helt ute det neste døgnet. 

Helse nords styreleder leder bedrift som rekrutterer pilot for Babcock

Styrelederen i Helse nord er også daglig leder i et selskap som rekrutterer pilot for Babcock.

 

- Dette kan ikke fortsette

Lufttransport har mistet ti piloter til andre flyselskaper etter at de tapte ambulansefly-anbudet mot svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance. Det gir nedetid for ambulanseflyene på grunn av pilotmangel.

 

Svensker vant anbudet, luftambulansen får nye fly

Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly.

 

Lufttransport AS kan miste ambulanseoppdrag

Brønnøysund-operatøren er eneste norske i konkurranse mot to svenske selskap.