Sykehusdebatten

Blir det nytt sykehus på Mo i Rana er vi mange på Sør-Helgeland som drar sørover, og da blir det ikke noe nytt sykehus

Aasa Storlien

Aasa Storlien 

Debatt

Rådmann Pål Trælvik får drive politikk i Brønnøysunds Avis – uimotsagt. Nå mener han at sykehuset skal ligge på Mo i Rana. Innbyggerne og medlemmene i de enkelte partiene skal mene. De valgte politikerne tar med seg meningene til kommunestyret, som gjør vedtak. Er vi ikke enige, så bestemmer flertallet. Det er demokrati. Rådmannen er ansatt, og satt til å gjennomføre de vedtak politikerne kommer frem til. Han skal mene minst mulig, han skal forberede saker basert på fakta. Ved utarbeidelse av for eksempel høringsuttalelser skal han ha Brønnøy og regionens beste for øye. Men det er kanskje ikke så lett for en rådmann som ikke bor i kommunen og stort sett er fraværende torsdag til mandag.

Representanter fra Helgelandssykehuset har ved to anledninger presentert planene for en fremtidig sykehusstruktur på Helgeland for kommunestyret i Brønnøy. Først den gledelige nyheten om at Brønnøysund får et DMS (Distriktsmedisinsk senter), som det første av tre. Brønnøy bygger og Helgelandssykehuset leier. Stor glede, endelig skjer det noe! Styringsgruppe nedsettes og tegninger kommer på bordet!

Andre gang presenteres struktur uten lokalisering. Det planlegges tre DMS i tillegg til nytt stort sykehus. Fint, men planleggingstiden kan ta 3–4 år, noe som må koste mye penger. På slutten kommer det frem at Helgelandssykehuset ikke kan skrive under en forpliktende leieavtale med Brønnøy før det var avgjort hvor DMS 2, DMS 3 og sykehuset skal ligge. Underforstått; strukturen må på plass. Brønnøy har ikke økonomi til å bygge DMS før denne er avgjort.

Et DMS i Brønnøysund må komme – snart. Det vil bety en gevinst, både økonomisk og samfunnsmessig. Det blir mye rimeligere å sende noen få fagfolk hit, enn alle til Sandnessjøen for undersøkelser. Men alle vet at vi trenger et større akuttsykehus. Folkene fra Helgelandssykehuset ber oss nå om å holde oss til fakta. Det er bare det at det viktigste faktagrunnlaget er tiden det tar å komme til sykehuset. Noe som betyr lokalisering. Hvor skal sykehuset ligge for at det skal være best tilgjengelig for hele Helgelands befolkning? Hvor lang tid tar det å få skadde og syke personer til sykehuset? Ofte teller minuttene. Sykehus er nå engang til for pasientene; ikke for leger, direktører og andre ansatte.

Mo i Rana har jernbane og skal få ny stor flyplass. Brønnøysund har ikke jernbane og det går ingen fly fra Brønnøysund til Mo lenger. Helseekspressen tar en hel dag frem og tilbake, og er ikke et godt nok tilbud for syke og skadde mennesker. En kveld ble den observert tilbake i Brønnøysund kl. 21.30 på kvelden. Dyr kan ikke fraktes lenger enn åtte timer, men syke mennesker kan tåle mer!

Høringsfristen er satt til 1. november. La oss nå kalle en spade for en spade, og bruke pengene til gjennomføring i stedet planlegging. Nå må styret i Helgelandssykehuset vise ansvar!

Ordfører Johnny Hansen slo for noen år siden fast at et nytt sykehus for Helgeland må ligge sør for Korgfjellet. Det er vi ganske enige i. Det rimer med det lege Harald Nyberg skriver i BA fredag 6. oktober: «Sykehus plassert i Drevja/Tovåsen vil for pasienter gi en bedre tilgjengelighet for akuttransporter med bil-, båt- og luftambulanse.» I sitt leserinnlegg går han gjennom begrunnelsene for sitt syn på lokalisering. Som er det debatten om et nytt Helgelandssykehus koker ned til. For oss er Mosjøen også et alternativ.

Til planleggerne og styret: Slutt å gå som katten rundt grøten! Mo i Rana blir aldri sentralt i forhold til Sør-Helgeland! Bodø er mye mer sentralt. Blir det nytt sykehus på Mo i Rana er vi mange på Sør-Helgeland som drar sørover, og da blir det ikke noe nytt sykehus. Hodene våre teller nemlig med i befolkningsgrunnlaget!

Aasa Storlien

Senterpartiet