Det gamle DNB-bygget kan bli midlertidige registerlokaler

Når en byggeprosess starter må Søren Nielsen finne en løsning for å tilfredsstille Brønnøysundregistrenes behov.

Kontorlokalene i det gamle DNB-bygget kan blir midlertidige lokaler for ansatte ved Brønnøysundregistrene.  Foto: Hildegunn Nielsen

Brønnøy

Når arbeidet med å bygge et nytt bygg for Brønnøysundregistrene starter opp, kan det bli et behov for midlertidige kontorlokaler. Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo ved Brønnøysundregistrene bekrefter at DNB-bygget (tidligere kontorlokaler for Nordlandsbanken) i sentrum kan være ett alternativ dersom behovet melder seg.