Øver med våpen og blålys

Onsdag vil det høres skudd i sentrum av Brønnøysund

Holder øvelse De tre nødetatene øver på Galeasen Hotell onsdag. Parkeringsplassen foran bygget blir sperret av dagen i forveien og øvelsen starter på morgenen og varer i cirka fire timer, forteller politibetjent Marius Heide Horn og varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand.  Foto: Hildegunn Nielsen

Brønnøy

Nødetatene har tatt i bruk en prosedyre som beskriver hvordan brann, helse og politi skal virke sammen i en ekstrem situasjon. Prosedyren har fått navnet Plivo, pågående livstruende vold. Plivo skal være retningsgivende for planlegging og gjennomføring av bestemte aksjoner der det utøves livstruende vold mot flere uskyldige personer. Den beskriver handlingsmønsteret når alle de tre nødetatene er til stede, men også hvordan innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner hvis politiet ikke har ankommet stedet.


Hotell som øvingssted

Det er første gang de tre nødetatene i Brønnøysund samarbeider om øvelse etter denne prosedyren. Tidlig onsdag morgen starter øvelsen, men allerede tirsdag ettermiddag og kveld sperres området utenfor Galeasen av slik at øvelsen kan gå som planlagt.

– Alle nødetatene er med og cirka 10 markører. Dette vil være synlig for folk ved at det blir mye lyd og skyting med øvelsesvåpen for politiets del, sier Nils Roar Elsfjordstrand som er regional instruktør for Plivo og varabrannsjef i Brønnøy brann og redning.


Ber publikum oppføre seg normalt

Politibetjent Marius Heide Horn har sammen med Elsfjordstrand hatt en gjennomgang på Plivo på Drevjamoen.

– For politiets del har vi ikke trent samhandling mellom politi og helse på akkurat denne situasjonen. Vanligvis trener vi havari ved lufthavn eller sjø. Det passer bra med en fellesøvelse innen Plivo-konseptet slik at vi er best mulig rustet, sier Horn.

Det vil være cirka 30 personer som er delaktige på samme tidspunkt i sentrum.

– Hvordan skal befolkningen oppføre seg dersom de befinner seg i nærheten av Galeasen Hotell  tidlig onsdag morgen og ut på formiddagen?

– De må forholde seg som normalt og vi ser helst at de ikke kommer helt inn til ytterdøren, men følger retningslinjer som gis på stedet, sier Elsfjordstrand.

– Ytre sperringer er ikke et moment i øvelsen, utdyper Horn.

I tillegg blir det satt opp informasjon i nærområdet i forbindelse med øvelsen. Det legges også vekt på at øvelsen ikke skal få for store konsekvenser for trafikken i Havnegata.

– Vi opplyser om denne øvelsen fordi det kan virke skremmende om ikke folk vet at her er det øvelse i og med at de vil høre skyting. Sannsynligvis blir det blålys, men ikke sirener, sier Nils Roar Elsfjordstrand som også tilføyer at de er tilfredse med at Thon Hotel har lånt bort Galeasen til dette formålet.