Kostnadsrammen for Bindal sykehjem øker med 24 millioner kroner

Politikerne i Bindal må ta stilling til om de vil gi rådmannen fullmakt til å gå videre med prosjekteringen.

Forprosjektet til utbygging og renovering av Bindal sykehjem viser at kostnadsrammen må økes med 24 millioner kroner. 

Bindal

Kommunestyret i Bindal ble presentert en mulighetsstudie for Bindal sykehjem i juni 2018. Etter dette har den totale kostnaden for prosjektet og kommunens låneopptak økt betydelig.