Nær 200 gressbranner til nå i år

Så langt i år er det rapportert inn 194 gressbranner og 26 branner i skog og utmark. Fra 15. april er det generelt bålforbud i Norge.

Bildet er fra et skogbrannkurs på Torget.  Foto: Nils Roar Elsfjordstrand, Brønnøy brann- og redningstjeneste

Nyheter

Agder fylke har hatt flest med 60 gressbranner og 5 branner i skog og utmark, opplyser  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).