Vevelstad har gjort vedtak om Torghatten-aksjene

Politikerne i Vevelstad gikk imot tilrådningen fra sin kommunedirektør og vil selge sin aksjepost i Torghatten ASA.
Nyheter

Kommunen har en post som er verdsatt til drøyt 1,1 millioner kroner, men kommunedirektør Kirsti Tømmervold innstilte til at kommunen beholder sin post og sier nei til tilbudet fra EQT Infrastructure V.