Møller vil investere pengene i verdipapirer

De fem ordførerne på Sør-Helgeland har gjort seg opp ulike tanker om hvordan millionene ved salg av Torghatten-aksjer kan brukes.
Nyheter

Alle kommunene på Sør-Helgeland har vært langsiktige eiere i Torghatten ASA, og dette har gitt dem inntekter årlig i form av utbytte fra selskapets overskudd. Nå blir selskapet, etter all sannsynlighet, kjøpt opp av det svenske selskapet EQT Infrastructure V.  Salget anbefales av styret i Torghatten, og aksjonærene må ta stilling til om de vil selge sine aksjer.