Landbasert oppdrett kan gi 200 nye jobber

Landbasert oppdrett på Toft kan gi rundt 200 nye arbeidsplasser i Brønnøy. Nå er reguleringsforslaget levert til kommunen.

Det kan bli nei. Vi skal kontakte leverandører og få priser, og så tar vi stilling til lønnsomhet

Rolf Nordmo
Nyheter

Planene er tidligere blitt presentert for politikerne og i avisen. Til nå har mye handlet om et privat reguleringsforslag for det som etter en utvidelse er et rundt 500 mål stort område på Toft.