Mossleth (Sp) mener det er like viktig å telle fiskehoder som folk

Siv Mossleth mener antall innbyggere i byer ikke skal vektlegges mer enn transport av fisk fra Nord-Norge.

Siv Mossleth (Sp) mener regjeringen har gjort transport og logistikk vanskeligere mange steder i landet.   Foto: Simon Aldra

Nyheter

Under Stortingets muntlige spørretime onsdag stilte Siv Mossleth spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)