Tetter dekningshull med ny basestasjon

Formannskapet i Vega har innvilget dispensasjon og rammetillatelse for etablering av basestasjon/telekommunikasjonsanlegg på Igerøy.
Nyheter

Dispensasjonen gis med bakgrunn i at utbedring av mobilnettet har stor samfunnsmessig betydning, og vil komme allmennheten til gode.