Legges ut for salg før jul

Vega kommune sitter på en stor bygningsmasse på Nes som de ønsker å bli kvitt.

Det gamle samvirkelaget på Nes med lagerbyggene i bakgrunnen, eies av Vega kommune og skal legges ut for salg før jul.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Siden Vega verdensarvsenter ble tatt i bruk på Gardsøya har de tidligere kontorlokalene til blant annet Stiftelsen Vegaøyan verdensarv stått tomme i det gamle samvirkelagsbygget på Nes. Dette, i likhet med et lagerbyggene, tilhører Vega kommune.