Dette er ny-barnehagen med egen sykkelbane

Firmaet Arcon prosjekt AS har utviklet en barnehage som får mønehøyde på 5,2 meter og egen sykkelbane. Nabo føler seg overkjørt i prosessen.

Illustrasjon av nye Vik barnehage med blant annet akebakke og sykkelbane.   Foto: Skisse: Arcon Prosjekt AS

Nyheter

Det omstridte barnehagebygget med uteområde i Vik sentrum er nå prosjektert. Politikerne skal kommende onsdag godkjenne eller avslå omsøkte rammetillatelse for oppføring. De har fått to klager. Arcon prosjekt AS mener det ikke er grunnlag for å imøtekomme dem.