Nesna-politikerne ønsker havhusene velkommen

Havhusene på Tomma står fortsatt uten tillatelse, men Nesna-politikerne er positiv til å ha dem der.
Nyheter

– Jeg vil skryte av de som har satt opp havhusene. Det er god gründerånd, og et bra tiltak, sa Kristian Sivertsen (SV) da formannskapet behandlet søknaden fra Helgeland Havhus AS om en treårig midlertidig dispensasjon for å ankre opp de to havhusene sine i et område øst for Tråvikneset på Tomma, mellom Slåttholmen og Skogsholmen.