Riksantikvaren ber om fritak for hytteeiere i verdensarven

Riksantikvaren er bekymret for ærfuglene i Vegaøyan.

Riksantikvaren ber Vega kommune gi fuglevoktere fritak fra hytteregelen slik at de kommer seg ut i Vegaøyene.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Som et ledd i å hindre smitte av Korona-viruset har staten innført forbud mot å dra på hytta i en annen kommune enn der du er bosatt. Det samme gjelder for Vega kommune.

Fuglevokterne

Nå ber Riksantikvaren om fritak fra dagens forbud for enkelte hytteeiere slik at ærfuglvoktere kan komme seg til Vegaøyan. Hver vår lager fuglevokterne reir for ærfuglen og setter i stand husene for dem.

– Da Vegaøyan ble verdensarv, forpliktet vi i Norge oss til å gjøre alt vi kan for å ta vare på stedet for dagens og fremtidige generasjoner. Vi er avhengige av en stor ærfuglbestand. Fuglevokterne gjør en viktig innsats for å ta vare på denne bestanden, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Riksantikvaren mener forskriften med hytteforbud kan slå svært uheldig ut for fuglevokterne tilknyttet Vegaøyan verdensarv, siden flere av disse har bostedsadresse utenfor Vega kommune. '

Spør kommunen

Den enkelte kommune har anledning til å lempe på kravene. Derfor har Riksantikvaren nå sendt brev til Vega kommune og bedt dem om å lempe på forbudet for de hytteeierne som også har påtatt seg arbeid som fuglevoktere.

– Vi har stor respekt for de tiltakene som gjøres for å unngå spredning av koronasmitte. Men å kunne oppholde seg i Vega kommune for å drive røkting av ærfugl i verdensarven, uavhengig av hvilken kommune man kommer fra, er kritisk for å ivareta verdensarvverdiene. Kommunen har allerede åpnet for at næringsdrivende som arbeider med å ivareta verdensarven, kan oppholde seg på øya. Det er vi svært glade for. Vi håper og tror nå at kommunen også tillater at privatpersoner som frivillig har påtatt seg arbeid som fuglevoktere, får komme til Vega for å gjøre alt klart for ærfuglen denne våren, sier Hanna Geiran.Vega minner om hytteregel

Kommunen minner om forskriften om forbud om opphold på fritidseiendommer utenfor egen bostedskommune.