Direktoratet krever 200.000 tilbake fra ny, lokal strandryddeaksjon

Miljødirektoratet er ikke fornøyd med Brønnøy-foreningen Ren Kyst Helgelands sluttrapport etter tildelingen av 650.000 kroner til strandrydding i 2018. Direktoratet har i første omgang krevd 200.000 tilbakebetalt.

Dette bildet har Ren Kyst Helgeland sendt inn som dokumentasjon til Miljødirektoratet.  Foto: Privat

Nyheter

Ren Kyst Helgeland (RKH) er en videreføring av foreningen Nord-Historie som fikk 850.000 i støtte til strandrydding i 2017. I fjor ble to personer tilknyttet foreningen politianmeldt av Miljødirektoratet for misbruk av offentlige midler tildelt i 2017.