Rådmann understreker at Barnetun-saken er basert på politiske beslutninger

- Både eiendomssjefen og oppvekstsjefen handler på vegne av rådmannen, som igjen handler ut ifra politiske beslutninger, kommenterer Brønnøy-rådmann Helge Thorsen.

- Det å trekke inn andre forhold i dette faller på sin egen urimelighet, kommenterer rådmann Helge Thorsen i Brønnøy kommune angående relasjonen mellom oppvekstsjef og eiendomssjef i kommunen.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

I et leserbrev spør Aasa Storlien om det har noe å si for Barnetun-saken at Brønnøy kommunes eiendomssjef bor sammen med leder for oppvekst i kommunen.

Brønnøysunds Avis har forelagt spørsmålet for rådmann Helge Thorsen, eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre og oppvekstsjef Cathrine Theting.

Helge Thorsen svarer følgende på vegne av kommunen:

«Innledningsvis er det svært beklagelig at det i denne saken blandes ulike forhold. Brønnøysund Avis, med å trykke slike innlegg velger her vinklinger som gjør det nærliggende å spørre om avisens integritet. Leserinnlegget inneholder også en del faktafeil, men dette får stå for forfatterens regning.

Barnetun sitt leieforhold i idrettshallen har vært gjenstand for oppsigelse helt tilbake til 2013. Barnetun har får forlenget dette leieforholdet, nettopp fordi Brønnøy kommune har tatt hensyn til barnehagen, og barna som har sin plass der. Brønnøy kommune har gjentatte ganger invitert Barnetun til dialog, denne er fra Barnetun sin side nå overlatt til advokater i PBL.

Det er Brønnøy kommune ved kommunestyret som har vedtatt innsparingen på kr 3,6 mill. Denne innsparingen har ingenting med Barnetun å gjøre. Bakgrunnen for dette er den kraftige nedgangen i barnetall. Ingen – heller ikke Brønnøy kommune – kan forsvare at vi bruker innbyggernes penger til å opprettholde en overkapasitet slik vi nå gjør.

Både eiendomssjefen og oppvekstsjefen handler på vegne av Rådmannen, som igjen handler ut ifra politiske beslutninger. Det å trekke inn andre forhold i dette faller på sin egen urimelighet.»