Skarpt brev på vegne av Barnetun

PBL-advokat mener oppsigelse av leieforhold er ugyldig

Den private barnehagen med 38 barn og tolv ansatte står på kanten av stupet.

- Kommunen bruker alle midler for å legge oss ned, mener styreleder Jahn-Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen i Barnetun barnehage.   Foto: Matti Riesto

Når forholdene ses i sammenheng, er oppsigelsen av leieavtalen et ledd i en ulovlig myndighetsmisbruk, hvor formålet har vært å presse barnehagen ut av markedet

Advokat Lars- Martin Hoff Mikkelse
Nyheter

15. januar vedtok formannskapet i Brønnøy at det på grunn av overkapasitet ikke godkjennes nye søknader om kommunalt tilskudd for barnehageåret 2020/2021. Barnetun må søke på nytt, siden barnehagen skal skifte lokaler.