Fylket kutter prisene på ferje tilbake til 2019

Men innfører egen sommertakst.
Nyheter

Fylkesrådet opplyser i en pressemelding at de skrur takstene tilbake til 2019-satser, og legger kun inn den generelle statlige prisstigningen på 3,1 prosent. I stedet legges det opp til en egen sommertakst.

Fylkesrådet sier i pressemeldingen at de har lyttet til ferjeopprøret langs kysten.

- Takstøkningen vi foreslo var påtvunget oss av den økonomiske situasjonen som kom etter Regjeringens kutt på nærmere en halv milliard kroner. Vi ser imidlertid at dette ble urimelig for kystbefolkning og næringsliv. Vi går derfor tilbake på dette, og vil da ikke få samme prisøkning som sammenlignbare fylker. Vi reduserer prisene så snart som mulig, så snart billettsystemene der ute tillater det, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Setter tak på prisene

De nye takstene slo kraftigst ut for de lengste ferjestrekningene. Dette sier samferdselsråd Bentzen at han vil ta grep om, og vil sette et «tak» på takstsonene som regulerer billettprisene.

- Det betyr at de som bor ytterst, i tillegg får redusert pris fra 2019-nivå, det gjelder spesielt Træna, sier Bentzen.


Nye ferjetakster

Dette sier fylkesrådet om endringene som gjøres:

  • En reduksjon i takstene til 2019-nivå, regulert for prisvekst som er på 3,1 %. Altså vil prisene for ferge januar-mai og september-desember ligge på omtrent samme nivå som 2019.
  • Egen sommertakst, en økning i pris på 15-20 % i juni, juli og august fra 2019-nivå (likevel fortsatt lavere enn dagens priser).
  • Fem ekstra ferjer i drift i sommermånedene fører til økte kostnader. Men man ønsker fortsatt å bevare sommerfergene for å fortsette reiselivssatsingen.
  • Den differensierte prissettingen er sjekket ut og godkjent av vegdirektoratet.
  • Nordland fylkeskommune setter et tak på sonene, og de lengste strekningene vil dermed få ytterligere redusert pris. Dette for å ivareta de som bor ytterst, og som har størst kostnader.
  • Totalt vil endringen bidra til en bedre fordeling på fergeutgifter i Nordland.

Innfører sommertakster

Fylkesrådet sier imidlertid at de økonomiske utfordringene ikke har forandret seg, og vil legge inn en prisøkning på ferjetakstene om sommeren. Sommertaksten skal gjelde i juni, juli og august og vil medføre en økning på mellom 15 og 20 prosent fra 2019-nivå. Altså fortsatt lavere enn dagens priser.

- For å ta unna den økte sommertrafikken, setter vi hvert år inn fem ekstra ferjer i sommersesongen. Det koster mange millioner kroner hvert år. Det er mer rettferdig at disse kostnadene i større grad påføres dem som bruker ferjene på sommeren, altså turister og feriefolk. På den måten prioriterer vi å holde igjen på prisene de resterende ni månedene, for innbyggere som er avhengig av fergen hele året, argumenterer Bentzen.

Midlertidig løsning

Fylkesrådet sier de har løst problemet midlertidig ved å bruke av bufferen for økte drivstoffpriser. Dette vil få konsekvenser, og fylkesrådet forventer at regjeringen bistår.

- Nå avventer vi videre dialog med regjeringen i saken. Vi har gjort det vi har mulighet til, men kommer ikke i mål uten at også regjeringen nå prioriterer befolkningen langs kysten, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.