Prestemangel, men prosten garanterer for julegudtjenestene

- Det er utfordrende, sier Olav Rune Ertzeid, som selv skal til Dønna.

Prost Olav Rune Ertzeid jobbet med julaften-organiseringen til sent på kveld onsdag og sier at det nå skal være løst.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Som prost for Nord-Helgeland prosti og fungerende prost for Sør-Helgeland prosti sørger han for at det blir julegudstjenester.