Bank ser investeringsboom, ikke krise

Bedriftsmarkedsjef Magne Saltnes mener Sør-Helgeland må bli flinkere til å markedsføre det positive som skjer.

Bedriftsmarkedssjef Magne Saltnes i Helgeland Sparebank summerte opp alle pågående og forventede prosjekt på Sør-Helgeland og kom til en investeringssum på 4-5 milliarder fremover. Her det nye DMS-bygget  Foto: Bente Milde

Nyheter

Under Helgeland Sparebanks årlige julelunsj tok bedriftsmarkedssjef Magne Saltnes en gjennomgang av pågående og forventede investeringsprosjekt i regionen. Han summerte opp at det i inneværende femårsperiode kjøres, knuses, bygges og planlegges for 4-5 milliarder kroner i regionen. (Se linker i blått til alle prosjektene nederst i saken).