Mattilsynet snur og gir likevel tillatelse til oppdrettsaktør

Helgeland Lumpsucker fikk opprinnelig avslag på søknaden om å etablere ny lokalitet for oppdrett av rognkjeks. Nå sier Mattilsynet ja.

Helgeland Lumpsucker har søkt om lokalitet ved Brukstomta Næringspark for å drive oppdrett av rognkjeks. Mattilsynet region nord sa nei i to klagerunder, men Mattilsynets hovedkontor har vurdert klagen og gitt tillatelse.  Foto: Hild Dagslott

Nyheter

Det er over to år siden Helgeland Lumpsucker den 6. juli 2017 søkte om å etablere lokalitet på Brukstomta i Bindal kommune. I desember samme år avslo Mattilsynet region nord søknaden. Mattilsynets oppgave er å vurdere om det er uakseptabel risiko for spredning av smittestoffer.