Nordland fylkeskommune legger ned den samiske bokbussen

Driften innstilles ved årsskiftet.

Det mangler penger til drift av Sørsamisk bok- og kulturbuss, Gærjah, etter at det statlige tilskuddet er redusert.  Foto: Glenn Anders Hermstad

Nyheter

I et brev til Brønnøy kommune skriver fylkesbiblioteksjef Anita Munch Kulset at driften av Gærjah, samisk bok- og kulturbuss, innstilles. Nordland fylkesbibliotek har drevet denne tjenesten siden midten av 1990-tallet.