Vevelstads valgvinner følger valget på Stokkasjøen sammen med katten

Torhild Haugann og Samarbeidslisten får klart flertall.
Nyheter

Valgresultatet i Vevelstad var så godt som klart allerede klokken 20.16 mandag. Da var 100 prosent av stemmene foreløpig opptalt. Ennå gjenstår endelig opptelling, men valgresultatet vil sannsynligvis ikke endre seg vesentlig.