HV-soldater til lege etter at røykgranat gikk av på Drevjamoen

HV-soldater ble sendt til helsesjekk etter at en røykgranat gikk av under en øvelse hos Forsvaret på Drevjamoen.

Bildet viser en HV-øvelse på Drevjamoen ved en tidligere anledning.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Uhellet skjedde i forbindelse med en instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent, men soldatene skal ifølge politiet være ved bevissthet.

Arbeidstilsynet er varslet og politiet har satt i gang etterforskning.

Én moderat til alvorlig skadd

Helgelandssykehuset HF i Mosjøen melder torsdag formiidag at de har registrert 27 pasienter til behandling etter eksplosjonsulykken. Sykehuset ble satt i alarmberedskap. Samtlige pasienter skal være i sykehuset til observasjon til fredag.

- Av de mottatte pasientene er 20 lettere skadd,  6 har moderate skader mens 1 betegnes som moderat til alvorlig skadd. Det er snakk om moderate øyeskader, hudskader og inhalasjonsskader. Pasientene behandles lokalt i Mosjøen, og det er satt inn ekstra personellressurser og åpnet sengeposter for å behandle pasientene, melder sykehuset.

HV: 30 til sykehus

Ifølge en oppdatering fra Heimevernet torsdag like etter klokken 15 er status da at til sammen 30 soldater fra Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 er innlagt ved Helgelandsykehuset i Mosjøen.

- Noen av soldatene har fått lettere skader etter å ha inhalert gass og befalet som håndterte granaten har fått lettere brannskader på hendene. Alle er lagt inn til 24-timers observasjon ved Helgeland sykehus. Sykehuset regner med at samtlige blir utskrevet i løpet av formiddagen i morgen, skriver Stein Cato Nybakken, fagleder kommunikasjon i Heimevernsstaben.

Får feltsenger

Ettersom sykehuset i Mosjøen ikke er dimensjonert for å ta imot så mange pasienter på en gang vil Heimevernet i løpet av ettermiddagen og kvelden bidra med 15 feltsenger så soldatene sikres liggeplass i natt. I tillegg skal all bekledning skiftes ut.

I morgen vil Havarikommisjonen for Forsvaret sammen med politiet starte sine undersøkelser på stedet.

Distriktssjef i HV-14, oberstløytnant Bengt Henriksen sier det viktigste for Heimevernet nå er å la politiet og havarikommisjon få gjøre sine undersøkelser samt å ta vare på alle soldatene som var involvert.