Brækkans-sjefen med full utblåsning i havnestyret

Daglig leder i Brækkans ekspedisjon AS Rune Saltnes (stående) la ikke skjul på hva han mente om forslagene til framdriftsplan for nytt havnebygg med ekspedisjon i havnestyret onsdag. Nærmest kamera og videre mot fra venstre rundt bordet: Havnesjef Sølvi Kristoffersen, Magnar Solbakk, Jan A. Johnsen, Line Krogstadnes (skjult), Kristoffer Aakerøy Moe, Odd-Hermann Kristiansen og styreleder Jørn Johansen.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Leder i byggekomiteen for nytt havne- og ekspedisjonsbygg Arnt-Ståle Sæthre framla komiteens alternativer til framdrift i havnestyret onsdag.