Registerleder og teknisk sjef vil bli rådmann i Brønnøy

Søkerlisten til rådmannstillingen er klar. Der finner vi også en nåværende rådmann.

Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen i Brønnøy og avdelingsdirektør Are Trælvik ved Brønnøysundregistrene er to av søkerne til rådmannstillingen i Brønnøy. 

Nyheter

Nå er søkerlisten til rådmannstillingen i Brønnøy kommune klar.

Den består av ni personer, der tre har trukket seg, resten er menn. En av søkerne er unntatt offentlighet.

Blant søkerne finner vi blant annet teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen i Brønnøy kommune og avdelingsdirektør Are Trælvik ved Brønnøysundregistrene, som også er tidligere banksjef. Helge Thorsen er rådmann i Nærøy kommune, og har jobbet ved Brønnøysundregistrene.

I en tidligere versjon av saken fremgikk det at Thorsen var rådmann i Leka. Dette er ikke korrekt. Han er imidlertid bosatt der.

1Eivin Brøndbo46SnåsaRådgiver
2Trukket
3Mann57
4Arne Johansen49Lærdal Rådmann
5Ole Bjørn Nilsen56BrønnøysundVirksomhetsleder Teknisk
6Trukket
7Helge Thorsen59LekaRådmann i Nærøy
8Are Trælvik51BrønnøysundAvdelingsdirektør
9Trukket