Fylkesrådlederen mener Helgelandssykehuset også må se på samfunnsutviklingen fram mot 2050

Tomas Norvoll (Ap) etterlyser en samfunnsanalyse i tillegg til den eksterne ressursgruppas anbefaling.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener Helgelandssykehuset bør lage en samfunnsanalyse slik Sykehuset Innlandet har gjort.  Foto: Hilde Andreassen

Nyheter

Kommende uke skal rapporten om Helgelandssykehusets framtid diskuteres i fylkestinget. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) etterlyser i en pressemelding et samfunnsmessig blikk på prosessen.

- Rapporten fra Helgelandsykehuset blir for klinisk. Den belyser det meste av sykehusfaglige argumenter. Men lokaliseringen av sykehus har i seg en noe større samfunnsmessige betydning som også må inn i debatten, sier Norvoll.

2050-perspektiv

Sykehuset Innlandet har nylig fått laget en samfunnsanalyse for området som dekkes av helseforetaket. I rapporten ser man på samfunnsutviklingen i et langtidsperspektiv. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll ønsker en tilsvarende analyse for Helgeland.

- Vi må ha en samfunnsanalyse som vurderer konsekvenser av de ulike løsningsmodellene i et 2050-perspektiv. Utviklingstrekkene på hele Helgeland må belyses, påpeker Norvoll.

Også i Mjøsregionen går debatten rundt struktur og lokalisering. Samfunnsanalysen tar også de ulike alternativene inn i sine drøftinger. Og setter inn disse temaene inn i de ulike modellene; regional utvikling, persontransport, energibruk i bygg, rekrutteringsmuligheter, samt by- og regionutvikling.

- Det er klart at parameterne som inngår i en samfunnsanalyse vil slå ulikt ut når de vektes inn i de ulike alternativene. Men disse momentene kan vi ikke se bort fra, argumenterer Norvoll.

Regner med debatt

Fylkesrådslederen regner med at rapporten om Helgelandssykehusets framtid vil skape stor debatt i fylkestinget.

- Men dette er ikke en debatt for den endelige løsningen. Det skal fortsatt gjøres et stort arbeid på å belyse ulike sider og konsekvenser. I dette perspektivet er det nødvendig med en grundig samfunnsanalyse, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.