Tok mor med på kafé

Vevelstad sangkor har i årevis arrangert både far - og morsdagskafe.
Nyheter

Også i år kunne folk hygge seg med god mat og sosialt samvær i stedets storstue.