– At Hurtigruten forlenger liggetiden i Brønnøysund er ikke tilfeldig

Et eget bedriftsnettverk har jobbet målrettet med å lage opplevelsespakker til turister.

Bedriftsnettverk reiseliv Vega og Brønnøy. Bak fra v: Jon Arne Wirstad, Viggo Hagan, Magnar Solbakk, John Helge Breivik, Frode Lundberg, Aina Solbakken, Erik Gjemble, Hilde Wika, Silvana Fröbel Torgersen, Solveig Svendsen og Berit Martinussen.  Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

15 reiselivsbedrifter i Brønnøy og Vega har gått sammen om å etablere et samarbeid med utgangspunkt i Innovasjon Norges bedriftsnettverksordning. Nettverket ble dannet i 2015 da forprosjektet startet og går frem til sommeren 2020. Prosjektet ledes av Viggo Hagan og fredag hadde de nettverksmøte på Thon Hotel i Brønnøysund.