Et eget veilederkorps skal inn i skolene på Sømna og Vega

Vik og Berg skole i Sømna og Vega barne- og ungdomsskole får begge et eget veilederkorps som skal bistå i arbeidet med å forbedre kvaliteten i skolene.   Foto: Bente Milde

Nyheter

Rådmann Øystein Johannessen i Sømna og rådmann Brit Skjevling i Vega kommune skrev under en avtale om veiledning i kvalitetsutvikling med Utdanningsdirektoratet på vegne av sine kommuner før jul 2018. Avtalen gjelder fra signering og i inntil to år, maksimalt til 30. juni 2020. I løpet av denne veiledningsperioden vil avtalepartene inngå konkrete avtaler om innhold og progresjon i veiledningen i henhold til fremdriftsplanen.