Det blir ingen endring i grensen mellom Nærøy, Leka og Bindal

Departementet har besluttet at delingen av Austra forblir uendret.

Øya Austra er delt mellom kommunene Bindal, Nærøy og Leka. 

Nyheter

Austra ligger på grensa mellom kommunene Bindal, Leka og Nærøy, og med det også på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Det bor i overkant av 200 innbyggere på Austra.

I desember 2017 vedtok Stortinget at Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune. Samtidig vedtok Stortinget at Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner. I februar i år kom det søknad fra innbyggerne på Gutvik om få justert kommunegrensen slik at innbyggerne blir en del av nye Nærøysund kommune, i stedet for Leka kommune som de tilhører i dag.

Fylkesmannen i Trøndelag har anbefalt departementet å la grensene på Austra være uendret, og nå har kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet til samme konklusjon: Gresenene blir ikke endret.

Det var Namdalsavisa som omtalte saken først.

Brevet fra departementet kan du lese her (ekstern lenke).